"Oceny ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym nie zmieniły się zbytnio w stosunku do tych z lipca br., choć od początku roku systematycznie pogarszają się. Nastroje przedsiębiorców są zróżnicowane w zależności od działów i wielkości przedsiębiorstw. Najlepiej oceniają ją przedsiębiorstwa średniej wielkości (50 – 249 pracujących). Pogarszają się również oczekiwania przedsiębiorców co do wielkości zatrudnienia w najbliższych miesiącach" - głosi raport.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu spadła o 0,1 punktu procentowego do 11,6 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym stopa bezrobocia od trzech miesięcy niemal nie zmienia się i wynosi ok. 12,0 proc., podkreśla Biuro.

BIEC zawraca uwagę na lekki wzrost liczby ofert pracy trafiających do urzędów pracy, choć tempo przyrostu jest nada słabe.

"Jednak, w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku podaż nowych miejsc pracy jest znacznie niższa. W sierpniu br. w porównaniu do lipca br. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano o ponad 9 tys. ofert pracy więcej (stanowi to wzrost na poziomie około 16 proc.). Jednak wielkość napływu w porównaniu do sierpnia 2010 roku była niższa o blisko 18 proc. W okresie styczeń – sierpień br. do urzędów pracy trafiało do PUP-ów średnio o 26 proc. ofert pracy mniej niż w analogicznym okresie 2010 roku." - czytamy w raporcie.