Na rynku stopy procentowej rentowności SPW pozostały na praktycznie niezmienionych poziomach, natomiast spadły kwotowania kontraktów IRS. Zmiany na rynku były konsekwencją pojawienia się kolejnych pozytywnych informacji ze strefy euro. Niemiecki Bundestag zaakceptował zwiększenie wartości europejskiego funduszu stabilizacyjnego EFSF (z 440 mld USD do 780 mld USD), a także rozszerzenie jego kompetencji o możliwość skupowania na rynku obligacji zadłużonych państw. Te podstawowe zmiany w zakresie kompetencji EFSF będą prowadziły do zastąpienia dotychczasowej roli EBC, który w ramach programu SMP skupuje obligacje skarbowe emitowane przez państwa strefy euro. Dodatkowo możliwe teraz będzie rozwinięcie ewentualnej pomocy również w kierunku podmiotów sektora finansowego, w ramach nowych nie uzgodnionych jeszcze programów wsparcia. Nowe limity wyznaczone dla Funduszu zwiększą potencjał w zakresie skupu SPW na rynku wtórnym, co mogłoby być potrzebne w sytuacji materializacji negatywnych scenariuszy (niekontrolowana restrukturyzacja zadłużenia przez Grecję i przeniesienie problemów na kolejne państwa np. Włochy).

Nowe zmiany w zakresie funkcjonowania EFSF nie usuwają problemu nadmiernego zadłużenia w strefie euro, ale wzmacniają mechanizmy stabilizujące i chroniące przed ewentualnym rozszerzaniem paniki na rynkach finansowych zagrażających całej strefie euro. Jest to o tyle istotne, że nowe zmiany zostaną uzgodnione przez wszystkich członków strefy i nie będą już przedmiotem takiej krytyki jak realizowany przez EBC program SMP. W ostatnich dniach Parlament UE przyjął też „sześciopak”, co będzie stabilizować strefę euro w dłuższym okresie. W tle informacji dotyczących Grecji następuje zatem systematyczna integracja strefy euro.

W piątek notowania SPW może wzmocnić publikacja harmonogramu październikowych aukcji dłużnych papierów skarbowych przez Ministerstwo Finansów. Spodziewamy się utrzymania bardzo niskiej podaży obligacji.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.