"(...) po dokonaniu kompleksowej analizy prawnej stanu faktycznego zaistniałego w zakresie błędu formalnego stwierdzonego w treści uchwały nr 7 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 26 września 2011 roku, co skutkowało podjęciem przez zarząd spółki decyzji o wstrzymaniu procedury wypłaty dywidendy (...) zarząd spółki podjął decyzję o wypłacie dywidendy zgodnie z treścią uchwały nr 7. Wcześniejsze informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 26/2011 z dnia 28 września 2011 roku związane z możliwym przesunięciem wypłaty dywidendy stały się nieaktualne" - napisano w raporcie.

"Spółka wypłaci swoim akcjonariuszom dywidendę zgodnie ze wskazaną powyżej uchwałą podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 26 września 2011 roku" - dodano.

W środę zarząd Komputronika informował o podjęciu decyzji w sprawie wstrzymania procedury wypłaty dywidendy w związku z błędem formalnym stwierdzonym w uchwale podjętej przez walne zgromadzenie 26 września, uniemożliwiającym wypłatę dywidendy w założonej wysokości.

W poniedziałek 26 września 2011 roku zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki podjęło Uchwałę nr 7 w przedmiocie przeznaczenia na dywidendę 1,15 mln zł zysku, czyli 0,12 zł na akcję za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku na dywidendę.

Dzień dywidendy został ustalony 5 października, a dzień jej wypłaty na 15 listopada 2011 roku.