Krotkoterminowy rating ryzyka został zmieniony na F3 wobec F2 wcześniej.

Perspektywa pozostaje stabilna. "Obniżenie ratingów dla Nova KBM spowodowane jest obniżeniem ratingu dla Słowenii do AA-, z perspektywą negatywną" - napisał Fitch.