NBP podkreśla, że w momencie przeprowadzania badania przez Ipsos ankietowani znali jedynie dane za lipiec. Cel inflacyjny banku centralnego wynosi 2,5 proc.+/- 1 pkt proc