Zorganizowane zostaną także 3 przetargi zamiany obligacji, możliwy jest także warunkowy przetarg obligacji w grudniu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nie zaplanowano natomiast żadnego przetargu bonów skarbowych.

Ogólne założenia:

a) przetargi sprzedaży i oferta obligacji planowane są zgodnie z następującym porządkiem: - październik – jeden przetarg nowej obligacji PS1016, - listopad - jeden przetarg z ofertą uzależnioną od sytuacji rynkowej, - grudzień - jeden przetarg warunkowy; przeprowadzenie uzależnione od sytuacji budżetowej;

b) podaż obligacji na rynku krajowym wynikać będzie z kształtowania się sytuacji rynkowej i budżetowej oraz konsultacji z inwestorami;

c) przetargi bonów skarbowych nie są planowane;

d) podaż obligacji skarbowych i jej struktura będzie uwzględniać możliwość przeprowadzenia jednego przetargu obligacji emitowanych przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego;

e) przedstawiony plan może ulec modyfikacji w zależności od rozwoju sytuacji rynkowej.

"Przetargi zamiany: do odkupu będą oferowane obligacje zapadające od listopada 2011 r. do kwietnia/lipca 2012 r. Struktura obligacji sprzedawanych będzie określana w oparciu o bieżącą sytuację rynkową z uwzględnieniem struktury podaży na przetargach sprzedaży obligacji w danym miesiącu" - czytamy w komunikacie. W przypadku finansowania zagranicznego możliwe są: kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 0,4 mld euro, możliwe emisje publiczne obligacji na głównych rynkach zagranicznych w zależności od sytuacji rynkowej, mośliwość pozyskiwania dodatkowego finansowania poprzez emisje obligacji w systemie private placement, podano także. Daty przetargów sprzedaży obligacji i ich rozliczenia.

Ministerstwo Finansów zaoferuje na przetargu 19 października obligacje serii PS1016 o wartości 1.000-3.500 mln zł, poinformował resort. Zorganizowany zostanie także przetarg zamiany, zaplanowany na 12 października.

Na przetargu zamiany do odkupu zaoferowane papiery serii DZ1111 o wartości 3.697 mln zł, OK0112 o wartości 22.420 mln zł oraz PS0412 o wartości 27.469 mln zł. W zamian resort zaoferuje papiery serii OK0114.

We wrześniu resort finansów zorganizował jeden przetarg obligacji hurtowych, sprzedając papiery o łącznej wartości 1,27 mld zł, oraz jeden przetarg zamiany, na którym sprzedał papiery warte 3,25 mld zł.