Popyt ze strony banków wyniósł 87,7 mld PLN. Dla porównania, bez 1-dniowej operacji, w piątek zapadały bony pieniężne NBP o wartości 101,2 mld PLN. Na rynku pieniężnym stawki depozytowe O/N mogą w najbliższych dniach spaść w okolice 4,00%-4,25%. Sytuację może zmienić operacja dostrajająca płynność, którą zapewne NBP przeprowadzi w poniedziałek lub wtorek. W piątek rozpoczął się nowy okres utrzymywania rezerwy obowiązkowej (31.08-29.09).

Na rynku stopy procentowej najważniejszym wydarzeniem piątkowej sesji była publikacja harmonogramu październikowych aukcji SPW, jak również na cały IV kw. br. W przyszłym miesiącu odbędzie się regularna aukcja obligacji PS1016 o wartości 1,0-3,5 mld EUR (19 X) i aukcja zamiany, na której odkupowane będą papiery DZ1111, OK0112 i PS0412 (12 X). W całym kwartale łączna podaż papierów skarbowych wyniesie zaledwie 2,0-7,0 mld PLN (ponadto odbędą się trzy aukcje zamiany: 12 X, 10 XI i 14 XII). Bony skarbowe w dalszym ciągu nie będą emitowane. W grudniu przetarg regularny będzie uzależniony od sytuacji rynkowej. Niska podaż jest zgodna z oczekiwaniami i powinna być czynnikiem wzmacniającym notowania SPW w najbliższych miesiącach. Z drugiej strony należy też pamiętać, że ten czynnik będzie oddziaływać krótkoterminowo na rynek, a wraz z początkiem 2012 r. podaż papierów skarbowych znowu znacząco wzrośnie.

Rentowności SPW w piątek praktycznie nie uległy zmianie, z kolei kwotowania kontraktów IRS lekko wzrosły. W dalszym ciągu, podobnie jak na rynku globalnym, inwestorzy czekają na informacje ze strefy euro, które mogą napłynąć w przyszłym tygodniu.

Korzystną informacją dla rynku długu jest publikacja przez NBP danych nt. oczekiwań inflacyjnych. Ankietowani oczekują spadku średniej inflacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy do 3,8% (wskaźnik CPI dostępny ankietowanym w momencie badania wynosił 4,1%). Z drugiej jednak strony w strefie euro okazało się, że inflacja wzrosła we wrześniu do 3,0% r/r wobec oczekiwanych 2,5%. Tak silny wzrost cen praktycznie wyklucza możliwość obniżki stóp procentowych przez EBC w 2011 r.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.