Wartość kursu jest określana przez Europejski Bank Centralny. Fixing EBC w piątek wyniósł 4,4050 (jest on publikowany każdego dnia do godz. 15:00 na podstawie transakcji zrealizowanych o godz. 14:15). Po określeniu kursu wymiany rolnicy mają zagwarantowaną wysokość dopłat za 2011 r., których wypłata następuje od 1 grudnia do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. W tym roku środki będą wypłacane w 80% z budżetu UE i w 20% będą pochodziły z krajowych płatności uzupełniających (w 2012 r. ta relacja wyniesie 90% i 10%, a dopiero w 2013 r. w 100% środki będą pochodziły z budżetu UE). W poprzednich latach kurs wynosił: w 2010 r. 3,9847, w 2009 r. 4,2295, a w 2008 r. 3,3967.

Państwo, które otrzymuje z budżetu UE środki wyrażone w euro i w tej walucie rozlicza się z Unią ponosi ryzyko walutowe. Środki muszą zostać przekazane za pośrednictwem ARiMR rolnikom po z góry ustalonym kursu EUR/PLN, bez względu na notowania bieżące na rynku walutowym. Może się zatem okazać, że w przypadku aprecjacji złotego, co naszym zdaniem do końca roku jest prawdopodobne, budżet państwa będzie musiał dopłacić różnicę kursową. Gdyby oczywiście złoty osłabił się, wówczas budżet państwa zyskałby na tej operacji. W bieżącym roku polscy rolnicy, w formie dopłat bezpośrednich otrzymają łącznie 3,31 mld EUR. To oznaczałoby, że Ministerstwo Finansów mogłoby być zainteresowane niższym ustaleniem kursu, w przypadku oczekiwanej aprecjacji złotego i obniżeniem wysokości krajowych płatności uzupełniających.

Na rynku obserwować można było lekką tendencję do spadku notowań, zarówno przed fixingiem NBP jak i później przed fixingiem EBC. Kurs EUR/PLN utrzymywał się w piątek poniżej 4,4450, jednocześnie blisko linii trendu wzrostowego. Na krótko notowania spadły jednak poniżej 4,40. NBP potwierdził, że w godzinach popołudniowych dokonał sprzedaży pewnej ilości walut obcych za złote (z kolei w czwartek aktywny na rynku był BGK). Interwencja miała jednak wpływ krótkoterminowy.

Zakładając kontynuację utrzymującego się trendu wzrostowego na początku przyszłego tygodnia może dojść do dalszego wzrostu kursu w kierunku 4,50. Niemniej naszym zdaniem, biorąc pod uwagę napływające z Europy umiarkowanie pozytywne informacje, to rysuje się szansa na spadek notowań w kierunku 4,36.

Przy braku istotniejszych informacji na rynku EUR/USD notowania zniżkowały w okolice 1,3410.


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.