Leszek Miller powiedział w podsumowaniu, że obecna ekipa zadłuża Polskę na skalę niespotykaną do tej pory. Zaznaczył, że pretensje ma jednak głównie za to, że ekipa ta lekceważy obecny kryzys.

"Puka nam kryzys i w tych warunkach kryzysowych niestawienie temu czoła i niepodjęcie zdecydowanych wysiłków, które by racjonalizowały wydatki i wzmacniały tendencje wzrostowe, to jest balansowanie na krawędzi, to jest narażanie Polaków na bardzo poważne nieprzyjemności" - mówił.

Zarzucił Rostowskiemu, że woli przedłożyć interes PO nad interes kraju. "Dla nas zawsze Polska pracy będzie ważniejsza niż Polska zasiłków. Równe szanse będą zawsze ważniejsze niż miejsce urodzenia, rynek będzie mniej ważny niż człowiek, a Konstytucja ważniejsza niż ewangelia" - oświadczył Miller.

Minister finansów ripostował, że za rządów SLD Polska miała największy wzrost długu w relacji do PKB w całej UE, zajmowała 25 miejsce.

Leszek Miller uważa też, że Platforma Obywatelska ciężko przeżywa podpisanie przez SLD paktu z BCC. PO miało być partią, którą mieli kochać przedsiębiorcy, a tego nie robią - podkreślił.

Leszek Miller (SLD) uważa, że Platforma Obywatelska ciężko przeżywa podpisanie przez SLD paktu z BCC. PO miało być partią, którą mieli kochać przedsiębiorcy, a tego nie robią - podkreślił.