Według szacunków różnych firm doradczych wydobywane zasoby gazu łupkowego mogą w Polsce sięgać od 1,4 bn do 5,3 bn m3.

PGNiG jest posiadaczem największej liczby koncesji na poszukiwania i wydobycie gazu łupkowego. Spółka ma ich aż 15. Orlen Upstream, który działa z ramienia PKN Orlen, ma ich o połowę mniej (7). Oprócz polskich firm łupków poszukują międzynarodowe firmy, takie jak Exxon Mobil, największa energetyczna spółka giełdowa na świecie, która zajmuje się m.in. wydobyciem łupków w Stanach Zjednoczonych.

Dom Inwestycyjny Bre pokusił się o ocenę potencjału koncesji dwóch polskich gigantów energetycznych na podstawie amerykańskiego wzorca. Okazało się, że przy obecnym kursie dolara oraz zakładając, ze szacunki wielkości polskich złóż potwierdzą się, PGNiG i Orlen mogą liczyć na znaczne zwroty z inwestycji.

Wartość „łupkowych” aktywów netto w PGNiG jest szacowana od 1,4-5,5 mld USD. Dla PKN Orlen przedział ten wynosi 0,4-1,9 mld USD.

>>> Kanadyjskie obawy o gaz łupkowy: Czy wydobycie zanieczyści Niagarę?

Przy obecnym kursie USD/PLN 3,30 aktywa zabezpieczone gazem łupkowym w przeliczeniu na akcję wynosiłyby odpowiednio 0,8-3,1 PLN/akcję PGNiG (potencjał wzrostu 19%-75%) i 3,4-14,8 PLN akcję PKN (10%-44%).

W szacunkach wykorzystano dane dotyczące rynku amerykańskiego, zarówno jeśli chodzi o wyniki operacyjne jak i poziom wyceny rynkowej tamtejszych spółek zaangażowanych w wydobycie gazu z łupków. Jednak jak podkreślają analitycy Bre, wszelkie próby szacowania przyszłych zysków na gazie łupkowym w Polsce są mocno teoretyczne.

"Z geologicznej analizy porównawczej z podobnymi strukturami występującymi i już eksploatowanymi w USA, zasoby gazu łupkowego w Polsce są ogromne (wg szacunków EIA nawet 5,3 bn m3). Warto jednak pamiętać, że na razie wykonano tylko 8 odwiertów poszukiwawczych. „Choć większość z nich była pozytywna, na tym etapie formułowanie jakichś bardziej zdecydowanych prognoz byłoby bardzo ryzykowne”, zaznaczją analitycy.

„Przyjęte scenariusze są bardzo optymistyczne i przede wszystkim zakładają potwierdzenie się potencjału polskich złóż łupkowych”, mówi raport. Ponadto firma przyjęła, że jednostkowe koszty gotówkowe (bez amortyzacji) wydobycia gazu łupkowego w Polsce będą o 50% wyższe niż średnia dla największych producentów z USA i Kanady (65 USD/tys. m3).

>>> Czytaj też: Gaz łupkowy wpłynie na ceny węgla i wycenę węglowych spółek na GPW

„Nie można również zakładać, że w przypadku wysokiej produkcji gazu łupkowego, ceny w naszym regionie utrzymają się blisko poziomu kontraktów powiązanych z ropą naftową, co będzie miało kluczowe znaczenie dla generowanej marży gotówkowej”, mówi Paweł Kliszcz z Departamentu analiz Bre.

Wydobycie gazu łupkowego w Polsce w przyszłości zmieni nie tylko sektor gazowy, ale również energetyczny i chemiczny, jak pokazują doświadczenia z USA. Oznacza przede wszystkim liberalizację rynku i stwarza znaczne możliwości eksportowe oraz pełny dostęp do tańszego surowca o znacznie niższej emisji CO2.

To, czy wydobycie gazu, który rokuje ogromne nadzieje, będzie opłacalne zależy także od cen za ten surowiec. Obecnie ceny gazu w Polsce są znacznie wyższe niż w USA (335 USD/tys. m3 vs. 144 USD/tys. m3). Analitycy przewidują, że ze względu na strukturalne różnice między rynkiem europejskim, a amerykańskim (duży udział kontraktów długoterminowych powiązanych z ropą naftową, które dzisiaj oscylują wokół 500 USD/tys. m3) prawdopodobne jest utrzymanie się różnicy również po uruchomieniu na większą skalę produkcji gazu łupkowego w Polsce.