Roczna cena docelowa została obniżona o 12,5 proc. do 1,4 zł z 1,6 zł.

W dniu wydania raportu na zamknięciu giełdy w Warszawie za akcje VISTULA inwestorzy płacili 0,86 zł, czyli o ponad 62 proc. mniej od wyceny DM IDMSA.