Jedynie Polska Grupa Energetyczna wśród pierwszych dziesięciu spółek nie może pochwalić się wzrostem obrotów wobec poprzedniego roku. Niewielki wzrost przychodów PZU, największego polskiego ubezpieczyciela, nie pozwolił mu na utrzymanie czwartej pozycji z zeszłego roku. W tym czasie wyprzedziły go firmy z większą dynamiką przychodów: Grupa Lotos, KGHM i Tauron. Wszystkie osiem pierwszych spółek są notowane na warszawskiej giełdzie i wchodzą w skład elitarnego indeksu WIG20, którego wartość w całym 2010 roku wzrosła o niemal 15 proc.

Dobra kondycja tych fi rm potwierdzona więc jest także przez zaufanie inwestorów giełdowych. Wśród tych spółek najbardziej (63,2 proc.) zdrożały w tym okresie KGHM i PKN Orlen (34,9 proc.), co jest także efektem wzrastających cen surowców na rynkach towarowych. Wśród pozostałych spółek giełdowych znajdujących się w całym naszym rankingu znaleźć można fi rmy, których akcje zdrożały ponaddwukrotnie. Portfele akcjonariuszy Synthos powiększyły się w tym okresie ponad 160 proc., a Azotów Tarnów o niemal 120 proc. Są to spółki wchodzące w skład indeksu WIG-Chemia, wskaźnika sektorowego, który w roku 2010 wykazał się ponad 60-proc. stopą zwrotu.

>>> Czytaj też: KGHM po przejęciu Quadry stanie się pierwszą polską firmą globalną (ZDJĘCIA)

Surowce przynoszą pokaźne zyski

Niezaprzeczalnym liderem wśród najbardziej zyskownych spółek 2010 roku był KGHM. Firma ta awansowała na pierwszą pozycję z czwartego miejsca zajmowanego przed rokiem.

Kombinat przyniósł swoim akcjonariuszom ponad 4,7 mld zł zysku, dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Tak dobry wynik finansowy spółki doceniony został także przez rynek kapitałowy. Notowania akcji wzrosły w tym czasie o 63,2 proc., a wartość rynkowa spółki podniosła się o 9,7 mld zł. Na drugie miejsce w zestawieniu spadła w tym roku Polska Grupa Energetyczna, największy producent i dystrybutor energii elektrycznej w naszym kraju. Trzecie miejsce, podobnie jak przed rokiem zajmuje PKO BP. Utrzymanie trzeciego miejsca przez największy polski bank detaliczny możliwe było dzięki poprawieniu zeszłorocznego wyniku o 40 proc. Kolejne miejsca zajmują koncerny paliwowe: PGNiG oraz PKN Orlen.

Obie spółki zyskały w tegorocznym rankingu jedną pozycję dzięki dużemu wzrostowi zysku netto. PGNiG poprawił swój wynik o 98,7 proc., a PKN Orlen o 88,9 proc. Nie wszystkie spółki z czołówki naszego rankingu jednak mogą pochwalić się wzrostem wyniku netto. Rok ten nie był pod tym względem szczęśliwy dla PZU. Zyski spółki w 2010 roku zmalał o 35,2 proc. w wyniku wypłaconych wysokich odszkodowań spowodowanych dwoma falami powodziowymi. W efekcie nasz największy ubezpieczyciel spadł w naszym rankingu z drugiej na szóstą pozycję. W naszym zestawieniu 10 najbardziej zyskownych polskich spółek, poza niezaprzeczalnym liderem KGHM, należy zwrócić uwagę na spółki sektora paliwowego, które pomimo iż nie znajdują się na pierwszych miejscach, wykazały się wysoką (średnio 53 proc.) dynamiką zysku wobec poprzedniego roku.

Ponad czterokrotnie większe przychody

Najlepsze polskie firmy pod względem trzyletniej dynamiki przychodów mogą pochwalić się ponad 300-proc. wzrostem przychodów. Oznacza to, że obroty fi rmy w ciągu trzech lat wzrosły ponadczterokrotnie.

Tak było w przypadku Jutrzenki Colian (362 proc.) i Saweksu (322 proc.). Jutrzenka Colian jest firmą z branży spożywczej, jedną z największych firm produkujących słodycze na polskim rynku. Sawex, spółka znajdująca się także na pierwszym miejscu w zestawieniu rocznej dynamiki przychodów zajmuje się hurtową sprzedażą kauczuku naturalnego, syntetycznego i innych surowców potrzebnych dla przemysłu gumowego. Trzecie miejsce w zestawieniu zajmuje biuro podróży Nowa Itaka. Firma ta w ciągu trzech ostatnich lat trzykrotnie zwiększyła swoje obroty. Czwarte miejsce (192,6 proc. wzrostu przychodów) zajęła giełdowa spółka Bomi, właściciel sieci delikatesów. Kolejne dwie spółki – Cognor i Asseco Poland także notowane są na warszawskiej giełdzie. Cognor zajmuje się handlem wyrobami hutniczymi i złomem metali, Asseco Poland zaś jest dużą firmą informatyczną wchodzącą w skład indeksu największych spółek WIG20. Kolejne miejsca zestawienia zajmują: Everen – przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną należące do grupy EDF, AHC Krotoski – Cichy – firma handlowa działająca w branży motoryzacyjnej, PPHU Specjał – firma zajmująca się hurtowym handlem w branży spożywczej i Cefetra Polska – firma handlująca zbożem i śrutą sojową.

Niezagrożone pozycje gigantów finansowych

Czołówce polskich instytucji finansowych od lat przewodzi Grupa Kapitałowa PZU, gigant na miarę naszego kraju i Europy Środkowo-Wschodniej.

Silna pozycja PZU wynika z historii. Przed 1989 rokiem Powszechny Zakład Ubezpieczeń był jedyną fi rmą ubezpieczającą polskich klientów indywidualnych. Dzięki temu marka PZU jest obecnie jedną z najcenniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich marek. Obecnie Grupa Kapitałowa PZU oprócz działalności ubezpieczeniowej zajmuje się także zarządzaniem otwartym funduszem emerytalnym (PTE PZU zarządzający OFE PZU), funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi( TFI PZU, PZU AM). Podobnie jak PZU, również wysoka druga pozycja banku PKO BP jest ugruntowana historycznie.

>>> Czytaj też: Prywatyzacja 2011 - najważniejsze wydarzenia (KALENDARIUM)

Bank ten dysponuje największą w Polsce siecią sprzedaży, która składa się z ponad 1200 oddziałów i ok. 2 tysięcy placówek agencyjnych. Trzecią pozycję zajmuje Getin Noble Bank, instytucja powstała w wyniku połączenia Getin Banku z Noble Bankiem. Jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się instytucji finansowych w Polsce. Na kolejnych dwóch pozycjach naszego zestawienia zaszła niewielka zmiana wobec poprzedniego roku. Bank Gospodarstwa Krajowego z wynikiem 1,8 mld zł przychodu zepchnął z czwartej pozycji Bank Gospodarki Żywnościowej. W porównaniu do zeszłorocznego zestawienia, obecnie instytucje fi nansowe wykazały się o wiele lepszymi dynamikami przychodów. Średnio wyniosły one teraz 14,6 proc., podczas gdy rok wcześniej było to minus 2,2 proc.

Duże inwestycje w transport i energetykę

Stopa inwestycji jest jednym ze wskaźników opisujących w dobry sposób potencjał rozwojowy firmy.

Wysoka stopa inwestycji oznacza, że kadra zarządzająca ma pomysł, jak w najbliższej przyszłości może rozbudowywać się przedsiębiorstwo. Inwestorzy giełdowi cenią sobie spółki wypłacające wysokie dywidendy, jednak prawdziwi inwestorzy długoterminowi potrafi ą docenić firmy, które zamiast wypłacać akcjonariuszom wypracowany zysk, potrafi ą go rozsądnie zainwestować.

Firmy te mogą w przyszłości przynieść akcjonariuszom o wiele większe zyski wynikające ze wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Stopa inwestycji wyliczona w naszym zestawieniu pokazuje inwestycje względne, obrazuje procentowo, jaka część przychodów firmy przeznaczona jest na inwestycje. Na czele naszego zestawienia znaleźć można PKP Polskie Linie Kolejowe, jest to spółka, która w 2010 roku przeznaczyła na inwestycje ponad 2,7 mld zł. Pieniądze te skierowane były na modernizację infrastruktury kolejowej, dużych nakładów inwestycyjnych wymaga modernizacja sieci trakcyjnej, torów kolejowych, peronów budynków kolejowych, mostów, wiaduktów itp.

Drugie miejsce w naszym zestawieniu z bardzo wysoką, ponad 54 proc. stopą inwestycji zajęła spółka giełdowa Lubelski Węgiel Bogdanka. Średnia stopa inwestycji firm z naszego zestawienia przekracza 38 proc. To bardzo dużo. Dla porównania średnia wartość tego wskaźnika obliczona rok wcześniej wynosiła 16 proc. Można zauważyć, że największych inwestycji wymagają duże przedsiębiorstwa transportowe i koncerny energetyczne znajdujące się w fazie restrukturyzacji i te, w których o inwestycjach przez długie lata nie pamiętano.

Dynamiczne koksownie wykorzystują hossę

Według zestawienia najbardziej dynamicznych polskich firm 2010 roku aż pięć przedsiębiorstw wykazało się ponad dwukrotnym zwiększeniem obrotów wobec poprzedniego roku.

To bardzo dobry wynik, rok wcześniej najlepsza pod tym względem spółka - PKP InterCity mogła pochwalić się niespełna 70-proc. wzrostem przychodów. Obecnie na czele naszego rankingu znalazł się Sawex, fi rma specjalizująca się w hurtowej sprzedaży surowców dla przemysłu gumowego. Kolejne dwa miejsca w zestawieniu zajmują przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją koksu, paliwa niezbędnego w przemyśle metalurgicznym. Firmy te dostarczają koks do hut położonych w Polsce i innych państwach naszego regionu. Kolejne miejsce zajmuje Orlen Gaz, spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej PKN Orlen i zajmująca się sprzedażą i dystrybucją propan-butanu.

Piąte miejsce wśród najbardziej dynamicznych fi rm zajmują Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria wytwarzające uznany na całym świecie specjalistyczny koks odlewniczy. W podobnym zestawieniu sporządzonym rok wcześniej najwyższe miejsca w tabeli zajmowane były przez fi rmy handlowo-usługowe. Obecnie wśród 10 fi rm o największej dynamice przychodów znalazło się aż 7 przedsiębiorstw współpracujących z hutnictwem, po jednej z sektora chemicznego (Sawex), paliwowego (Orlen Gaz) i spożywczego (Drop). To nie przypadek. Tak wysoka pozycja fi rm związanych z metalurgią spowodowana jest hossą na rynkach surowcowych i z szybko rosnącymi w tym czasie cenami stali.