Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez uwzględniania rocznych dodatków do pensji w Polsce wzrosło aż o 5,2 proc. w pierwszym kw. 2012 roku w stosunku do 2011. Wyniosło 3473,95 zł. Po uwzględnieniu premii przeciętne wynagrodzenie w badanym okresie ukształtowało się na poziomie 3646,09 zł, co również oznacza wzrost o 5,2 proc. Jednak siła nabywcza tej kwoty wzrosła tylko o 1,2 proc. – według najnowszego raportu dot. zatrudnienia i wynagrodzeń w gospodarcze narodowej w I kw. 2012 r. Głównego Urzędu Statystycznego. Oznacza to, że realnie w naszych portfelach nie znajduje się dużo więcej pieniędzy niż rok temu.

Z raportu wynika, że budżetówka jest zdecydowanie bardziej hojna: tu zarabia się średnio 4386,64 zł., w sektorze prywatnym tylko 3298,32 zł.

W Mazowieckim przeciętna pensja jest większa niż średnia dla całego kraju aż o 22 proc. i wynosi 4646,94 zł. To zdecydowanie więcej niż w jakimkolwiek innym regionie Polski. Tak jest od lat. Jednocześnie w "najzamożniejszym" polskim województwie wynagrodzenia wzrosły najmniej w stosunku do poprzedniego roku.

Największą „podwyżkę” odnotowano w Pomorskim i Świętokrzyskim, gdzie wynagrodzenia wzrosły średnio o 6,2 proc. o 5,9 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2011 r.

Oprócz Mazowieckiego tylko w Śląskim średnie wynagrodzenie jest jednocześnie większe niż średnia krajowa. Najmniej zarabia się w Podkarpackim, gdzie przeciętne wynagrodzenie jest aż o 14,4 proc. mniejsze niż średnia dla Polski. Tuż za nim rankingu najniższych płac plasują się Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie i Lubuskie.

Sprawdź, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie w poszczególnych regionach Polski na mapie obok.