statystyki

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby: komu się należy?

20 sierpnia 2012, 13:42 | Aktualizacja: 20.08.2012, 14:04
Źródło:Inne

Jeszcze do roku 2008 prawo polskie nie było przyjazne rodzinom osób, które zginęły w wyniku wypadków. Wszystko się zmieniło, gdy wprowadzono nowelizację ustawy.

Reklama

Reklama

Trumna

Trumna

źródło: ShutterStock

Na jej podstawie członkowie rodziny mogą się ubiegać o zadośćuczynienie, które zapewnią polepszenie bytu rodziny.

Osoby, które utraciły swoich najbliższych w wyniku wypadków mających miejsce przed 3 sierpnia 2008r mogą uzyskać odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej na podstawie artykułu 446 § 3 Kodeksu Cywilnego, który mówi: „Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej”. Artykuł ten jednak jasno określa, że odszkodowanie przysługuje rodzinie tylko w wypadku znacznego pogorszenia sytuacji życiowej bliskich. Dotyczy ono zarówno sytuacji materialnej, jak i niematerialnej, np.:

• brak opieki ze strony rodzica, który pozostał przy życiu;
• brak pomocy w wychowywaniu dzieci;
• znaczny wpływ śmierci na pogorszenie zdrowia bliskiej osoby;
• niedołężność opiekunów dzieci zmarłego/zmarłej.

Artykuł 446 § 3 KC nie przewiduje jednak wypłaty zadośćuczynienia rodzinie poszkodowanego za cierpienie moralne spowodowane jego nagłą śmiercią. Dopiero wprowadzona 3 sierpnia 2008 roku nowelizacja – art. 446 § 4 kc – zakłada, że bliscy mogą upominać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - i to w sytuacji kiedy nie nastąpiło materialne pogorszenie się sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny zmarłego. Sama utrata członka rodziny- łączących więzi, cierpienie wywołane tą szkodą, utrata oparcia i kontaktu z nim jest już podstawą do żądania zadośćuczynienia od osoby odpowiedzialnej.

Wysokość odszkodowania

Wysokość zadośćuczynienia jest ustalana zazwyczaj na podstawie następujących kryteriów:

• długotrwałość cierpienia po śmierci poszkodowanego;
• stopień krzywdy spowodowany śmiercią poszkodowanego;
• wiek osoby uprawnionej do otrzymania zadośćuczynienia;
• stopień pokrewieństwa z poszkodowanym;
• wpływ śmierci na funkcjonowanie rodziny poszkodowanego;
• funkcja, jaką zmarły pełnił w rodzinie;

Kryteria te ulegają zmianie, gdy osobami uprawnionymi do otrzymania odszkodowania są rodzice zmarłego dziecka. Wówczas wśród najważniejszych czynników wyróżnia się:

• nagłe rozerwanie więzi rodziców w dzieckiem;
• utrata możliwości ze strony rodziców na uczestniczenie w rozwoju swojego dziecka;
• wiek dziecka;
• inne czynniki, które wpływają na stopień poczucia krzywdy (rozpatrywane indywidualnie).

Kryteria dotyczące śmierci jednego z małżonków będą zaś wyglądały następująco:

• utrata wsparcia małżeńskiego;
• niemożliwość podjęcia realizacji planów życiowych;
• osamotnienie w kwestii wychowywania dzieci;
• wiek pozostałego przy życiu małżonka.

Renta alimentacyjna

Prawo polskie przewiduje jeszcze możliwość starania się bliskich o tzw. rentę alimentacyjną, którą wypłaca ubezpieczyciel sprawcy na rzecz określonych osób związanych z poszkodowanym. Będą to zarówno osoby, wobec których zmarły miał obowiązek alimentacyjny (np. dzieci, małżonek) oraz osoby, którym poszkodowany we własnym zakresie wypłacał określone środki na życie.

Ustalenie wysokości renty alimentacyjnej odbywa się przy uwzględnieniu przynajmniej dwóch czynników:

• możliwości zarobkowych zmarłego;
• potrzeb osoby uprawnionej do otrzymywania ww. odszkodowania.

Czas wypłaty świadczenia jest określany z uwzględnieniem potrzeb i wieku osób uprawnionych do jego otrzymywania – m.in. daty ukończenia nauki, znalezienia pracy itp. Oczywiście warunki określające rentę alimentacyjną mogą ulec zmianie w czasie jej wypłacania przez ubezpieczyciela sprawcy śmierci poszkodowanego. Nastąpić to może tylko i wyłącznie jednak na wniosek zgłaszającego roszczenie.

Ubieganie się o zadośćuczynienie w wyniku śmierci osoby bliskiej zazwyczaj jest procesem żmudnym i bolesnym dla rodziny. Stąd wiele osób rezygnuje z tego prawa, chcąc uniknąć jeszcze większego cierpienia. Jednak jak mówi Magdalena Sopyła-Rostek z Omega Kancelarie Prawne – „Rodzina nie powinna rezygnować z prawa zagwarantowanego im przez państwo polskie. Odszkodowanie od sprawcy nieszczęścia może mieć bowiem istotny wpływ na sytuację materialną bliskich, pozostałych przy życiu. Warto pomyśleć w tym momencie o dzieciach i o przyszłych potrzebach rodziny, o które będziemy musieli zadbać sami- nie będzie można bowiem liczyć już na wsparcie osoby zmarłej. Walka o zadośćuczynienie z pewnością będzie długa i bolesna, ale można zmniejszyć te przykrości i pozostawiając sprawę określonemu pełnomocnikowi.” Rodzina poszkodowanego nie musi na szczęście sama walczyć o zadośćuczynienie. W Polsce istnieją odpowiednie instytucje, jak np. kancelarie prawne czy firmy odszkodowawcze, które specjalizują się w takich działaniach.

Autor: eksperci OMEGA Kancelarie Prawne

Reklama

Reklama

  • anlex(2013-12-11 09:15) Odpowiedz 00

    Kancelaria Prawno – Odszkodowawcza AnLex zajmuje się kompleksową obsługą postępowań o odszkodowania z tytułu: wypadków komunikacyjnych wypadków przy pracy wypadków przy pracy w rolnictwie błędów medycznych i zakażeń szpitalnych Zajmujemy się sprawami wypadków, które zaistniały po 10.08.1997 r. Nie pobieramy opłat wstępnych. Nasze wynagrodzenie uzależnione jest od sukcesu i w większości przypadków nie przekracza 20 % brutto uzyskanego odszkodowania. W przypadku szkód o dużym rozmiarze lub szkód, w których występuje wiele osób poszkodowanych / uprawnionych (wypadki śmiertelne) prowizja jest ustalana indywidualnie i nie przekracza 18 % brutto. Posiadana wiedza i doświadczenie pozwalają nam skutecznie dochodzi świadczeń odszkodowawczych zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Nasza Kancelaria specjalizuje się w przeprowadzaniu postępowań o świadczenia odszkodowawcze w sprawie wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Ten rodzaj wypadków ze względu na swój skutek wymaga szczególnej empatii, a przede wszystkim wiedzy i doświadczenia, czyli elementów jakie posiadamy. W związku z wypadkiem śmiertelnym najbliżsi osoby zmarłej mają prawo do: odszkodowania za poniesione koszty leczenia i pogrzebu (w tym wybudowania nagrobka) renty odszkodowawczej stosownego odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej Każde z roszczeń wymaga indywidualnego badania i ustalania jego wysokości. Niektóre przykłady naszych spraw: Pani Barbara l. 78 w wypadku straciła męża. Ubezpieczyciel w wyniku naszego działania wypłacił na jej rzecz kwotę 75.000,00 zł. zadośćuczynienia i stosownego odszkodowania Pani Joanna i. 35 w wypadku straciła matkę. Ubezpieczyciel po 3 miesięcznym postępowaniu likwidacyjnym przyznał na jej rzecz 85.000,00 zł. zadośćuczynienia za krzywdę, a dla jej synów odpowiednio 12.000,00 zł. i 15.000,00 zł. zadośćuczynienia za śmierć babci Pan Dariusz l. 43 w wypadku stracił ojczyma. W wyniku naszego działania ubezpieczyciel przyznał na jego rzecz kwotę 25.000,00 zł. Pani Magdalena l. 40 w wypadku przy pracy straciła męża. Ubezpieczyciel w wyniku mediacji przyznał na jej rzecz łącznie kwotę 170.000,00 zł. zadośćuczynienia i stosownego odszkodowania oraz 650,00 zł. comiesięcznej renty. Poza tym trójka dzieci po śmierci ojca otrzymała odpowiednio: 155.000,00 zł. zadośćuczynienia i stosownego odszkodowania (najstarsze dziecko) i po 140.000,00 zł. zadośćuczynienia i stosownego odszkodowania (dwójka młodszych dzieci). Każde z dzieci otrzymało po 650,00 zł. comiesięcznej renty. Pan Artur l. 25 w wypadku w 2000 r. stracił ojca. Prokuratura umorzyła postępowanie z powodu braku dowodów na popełnienie przestępstwa. W 2013 r. w wyniku naszego działania Pan Artur otrzymał od ubezpieczyciela kwotę prawie 17.000,00 zł. stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia. Wymieniona kwota wydawać się Zachęcamy do kontaktu. Spotkanie i analiza dokumentów są całkowicie bezpłatne. http://www.kancelariaanlex.pl/ tel. 721 401 000 lub 22 613 33 72

  • www.duzeodszkodowania.com(2015-07-15 11:23) Odpowiedz 00

    Masz pytania w sprawie odszkodowania po śmierci osoby bliskiej, członka rodziny, konkubenta?
    Potrzebujesz bezpłatnej porady prawnej?
    Zapraszamy na www.duzeodszkodowania.com

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecamy

Wiadomości branżowe

Tylko na Forsal.pl

Infografiki, wykresy, mapy

Opinie

Najnowsze galerie>>

wszystkie »

Finansopedia forsal.pl

popularnenajnowsze