Rozbieżność między danymi GUS i Eurostatu

Dane roczne Eurostatu zostały skorygowane o liczbę dni roboczych, zaś dane miesięczne są odsezonowane.

Z kolei z danych GUS wynika, że sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła we wrześniu o 3,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 1,3 proc.

Wyliczając dynamikę sprzedaży detalicznej Eurostat bierze pod uwagę także najmniejsze przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników. Eurostat nie uwzględnia jednak sprzedaży samochodów.

To właśnie małe sklepy mogą notować spadki sprzedaży, a dane GUS odzwierciedlają w dużej mierze postępującą koncentrację w handlu detalicznym (wzrost sprzedaży w dyskontach i supermarketach).

Handel w Eurolandzie hamuje

Sprzedaż detaliczna w strefie euro we wrześniu 2012 r. w ujęciu miesiąc do miesiąca spadła o 0,2 proc. W sierpniu wzrosła o 0,2 proc. po korekcie - podał Eurostat. Analitycy spodziewali się, że sprzedaż w ujęciu miesięcznym spadnie o 0,1 proc.

Rok do roku sprzedaż w 17 krajach unii walutowej spadła we wrześniu o 0,8 proc., po spadku w poprzednim miesiącu o 0,9 proc., po korekcie. Tu spodziewano się spadku właśnie o 0,8 proc.

W całej Unii sprzedaż detaliczna wzrosła we wrześniu o 0,1 proc. w stosunku do sierpnia tego roku, a w ujęciu rocznym wzrosła o 0,3 proc.

Największy wzrost sprzedaży detalicznej w ujęciu miesięcznym zanotowała Dania (2,4 proc.), Estonia (2 proc.) i Niemcy (1,5 proc.). Najmocniej ucierpiał handel w Hiszpanii (spadek o 7,3 proc.), Portugalii (- 4 proc) i Słowenii (-2,7 proc.).

W porównaniu z wrześniem 2011 roku najszybciej wzrosła sprzedaż detaliczna w Estonii (9,9 proc.), na Łotwie (7,9 proc.) i w Luksemburgu (7,1 proc.). Największe spadki zanotowała Hiszpania (-12,6 proc.), Portugalia (-5,8 proc.) i Słowenia (-4,5 proc.)