Konsensus rynkowy zakładał zysk netto na poziomie 17,5 mln zł.

Zysk operacyjny w III kwartale wyniósł 24,3 mln zł wobec 22,9 mln zł zysku operacyjnego w analogicznym okresie 2011 roku. Oczekiwania rynkowe zakładały 24,8 mln zł EBIT.

Przychody wzrosły do 298,6 mln zł z 242,6 mln zł w III kwartale 2011 roku. Konsensus PAP zakładał przychody na poziomie 302,5 mln zł.

Po trzech kwartałach tego roku zysk netto grupy wzrósł do 62,8 mln zł z 58,8 mln zł, zysk operacyjny do 83,2 mln zł z 78,4 mln zł, a przychody do 881,6 mln zł z 726,8 mln zł.

30 września 2012 roku sieć sprzedaży grupy NG2 obejmowała 713 placówek, na co składały się: 362 salony firmowe CCC w kraju, 5 butików Quazi, 30 butików Lasocki, 186 sklepów własnych Boti, 65 sklepów sieci franczyzowej, 57 salonów firmowych CCC w Republice Czeskiej, 7 salonów firmowych CCC w Republice Słowackiej oraz jeden salon firmowy CCC na Węgrzech.

Powierzchnia sprzedaży w placówkach własnych wzrosła w tym czasie o 21,8 proc. i wynosi 177,9 tys. m. kw. Powierzchnia sprzedaży w placówkach franczyzowych spadła o 44 proc. i wynosi 11,6 tys. m. kw.

Celem strategicznym NG2 na lata 2013-15 jest zdobycie pozycji lidera rynku obuwniczego w każdym z krajów Europy Środkowej - podała spółka w materiałach przed konferencją prasową.

W Polsce, w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech ekspansja nastąpi przez rozwój sklepów własnych, a w Rosji, Rumunii i krajach nadbałtyckich przez franczyzę.

W okresie czerwiec 2012 - grudzie 2015 r. grupa zamierza powiększyć powierzchnię handlową o blisko 80 proc. (ponad 147 tys. m kw.).

NG2 chce podwoić przychody ze sprzedaży już w 2015 r. i zakłada na lata 2013-15 długoterminową rentowność EBIT na poziomie 15-16 proc. i rentowność netto na poziomie 11-13 proc.

Spółka zakłada jednocyfrowe wzrosty przychodów w sklepach porównywalnych CCC w latach 2013-15 (5-7 proc.).

W 2013 roku do sieci sprzedaży dołączonych będzie nie mniej niż 120 sklepów CCC, w tym co najmniej 40 w Polsce, 25 w Czechach i na Słowacji, 25 na Węgrzech i co najmniej 20 w Rumunii.

Wyniki finansowe-Skonsolidowane - NG2
tys. zł3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-303 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-303 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody ze sprzedaży298621881637242588726845
Zysk (strata) na działalności operacyjnej24260832132288178442
Zysk (strata) przed opodatkowaniem20375721482121273038
Zysk (strata) netto17391628441709958782

.

Wyniki finansowe-Jednostkowe - NG2
tys. zł3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-303 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-303 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody ze sprzedaży290224844069234764694870
Zysk (strata) na działalności operacyjnej11334463011339350268
Zysk (strata) przed opodatkowaniem6889319001114143818
Zysk (strata) netto572126424856633673