Oczekiwania szesnastu biur maklerskich, co do zysku netto za III kwartał, wahały się od 886 mln zł do 945 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 1977,4 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1969,9 mln zł (w przedziale oczekiwań 1941-2010 mln zł).

Wynik z prowizji w III kwartale 2012 roku wyniósł 761,7 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 762,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 733 mln zł do 787 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w trzecim kwartale 2012 roku 657,6 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 609 mln zł.