W tej chwili 19 biur i domów maklerskich działających w naszym kraju oferuje swoim klientom możliwość zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych – zarówno polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych, jak i firm zagranicznych. Najszerszą ofertę ma Dom Maklerski BZ WBK – znajduje się w niej około 270 funduszy. Niewiele ustępuje mu pod tym względem Biuro Maklerskie Alior Banku, które dystrybuuje jednostki blisko 250 funduszy.

Niektóre domy i biura oferują zakup jednostek funduszy przez internet bez opłaty manipulacyjnej (dystrybucyjnej). Tak jest w DM BOŚ, który niedawno uruchomił platformę Bossafund. Dodatkowo daje ona możliwość korzystania z zaawansowanych narzędzi analitycznych niedostępnych dla klientów podobnych platform (m.in. BNP Paribas, mBank, MultiBank).

Czasowe promocje można spotkać w DM PKO BP i Biurze Maklerskim BGŻ. Do końca listopada w DM PKO BP można kupować bez opłaty manipulacyjnej fundusze Amplico TFI, a opłaty za wejście do Portfeli Inwestycyjnych PKO TFI są niższe o 30 proc. Z kolei za pośrednictwem BM BGŻ można nabywać bez opłat produkty Union Investment TFI.

Fundusze bez opłaty można kupować także po przystąpieniu do programu inwestycyjnego Aktywne Fundusze prowadzonego przez EFIX DM. Eksperci brokera zobowiązują się do zarządzania portfelem klienta i przekładania pieniędzy pomiędzy funduszami akcji i obligacji, w zależności od koniunktury giełdowej. Opłata za tę usługę to symboliczna złotówka rocznie. Minusem tej oferty jest to, że EFIX DM ma dostęp do funduszy tylko pięciu TFI (m.in. KBC TFI i Noble Funds TFI) i że jest ona dostępna tylko dla tych, którzy dysponują co najmniej 50 tys. zł wolnych środków.

Tylko EFIX DM oferuje usługę zarządzania portfelem funduszy, ale niektórzy brokerzy doradzają w tym zakresie. Są to m.in. CDM Pekao, BM Alior Banku czy DM BZ WBK, który pobiera za tę usługę symboliczną opłatę. Gotowe portfele o różnych strategiach oferuje Biuro Maklerskie Banku BGŻ (we współpracy z Union Investment TFI) oraz DM PKO BP (we współpracy z PKO TFI).