Impexmetal

Zysk netto grupy Impexmetal przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł w III kw. 2012 r. do 13,4 mln zł z 21,4 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Zysk operacyjny grupy wyniósł w III kw. 19,2 mln zł wobec 35,1 mln zł przed rokiem. >>>>  

Qumak-Sekom

Qumak-Sekom podpisał z Ministerstwem Finansów umowę na wykonanie przebudowy lokalnej sieci komputerowej w budynku ministerstwa oraz dostawę urządzeń aktywnych. Łączne maksymalne wynagrodzenie to 36,9 mln zł brutto - podała spółka w komunikacie. Przedmiot umowy obejmuje również, w ramach prawa opcji, wykonanie okablowania strukturalnego w zakresie sieci BMS oraz świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i asysty technicznej w okresie 36 miesięcy. Prace te zostaną opcjonalnie osobno zlecone nie później niż w ciągu dwóch tygodni (maksymalne wynagrodzenie obejmuje prace opcjonalne).

PAP we wrześniu informowała, że oferta Qumaka-Sekom za 36,9 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na wykonanie przebudowy sieci strukturalnej w budynku Ministerstwa Finansów oraz dostawę urządzeń aktywnych. Drugą ofertę w tym przetargu złożyło Asseco Poland z ceną 38,1 mln zł brutto.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 47 mln zł brutto.

PZU

Zysk netto grupy PZU w trzecim kwartale tego roku wzrósł do 1,12 mld zł z 305 mln zł rok wcześniej - podała w środę spółka. >>>>   

PKN Orlen

Rada nadzorcza spółki Orlen Oil, z grupy PKN Orlen, odwołała prezesa firmy Mariana Ćwiertniaka, powołując jednocześnie na to stanowisko Renatę Szostak - poinformował w środę Orlen Oil.>>>>  

Zelmer

Koncern BSH Bosch und Siemens może zainwestować w produkcję oraz segment badań i rozwoju firmy Zelmer co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych, jeśli powiedzie się jego wezwanie na akcje tej spółki. >>>>  

Erbud

W III kw. br. przychody Grupy Erbud spadły o 15% r/r do poziomu 362,4 mln zł. Narastająco na koniec września br. Grupa miała 965,8 mln zł skonsolidowanych przychodów tj. 13% spadku r/r. Zarząd utrzymuje selektywną politykę doboru projektów, co skutkuje obniżeniem biznesowego, finansowego i wykonawczego ryzyka przy projektach i założonym ograniczeniem sprzedaży w br.

ALDA S.A

ALDA S.A. - notowana na giełdowym rynku NewConnect spółka specjalizująca się w produkcji i dystrybucji artykułów gospodarstwa domowego takich jak czajniki z gwizdkiem czy kosze na śmieci- zakończyła III kwartał 2012 roku z przychodami ze sprzedaży w wysokości 4,02 mln zł raz 43 tys. zł straty netto. W porównaniu do ubiegłego roku, Producent zwiększył obroty o 74,0 proc., jednak nie udało się zahamować spadku wyniku netto. W ujęciu narastającym, na koniec września 2012 roku Spółka wygenerowała 8,28 mln zł przychodów, co stanowi wzrost o 19,5 proc. w porównaniu do 2011 roku.

ROBYG

Grupa ROBYG osiągnęła po 3 kwartałach 2012 roku przychody w wysokości około 319 mln zł, czyli o 263% więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2011. ROBYG zakontraktował 816 mieszkań, dzięki czemu spółka utrzymuje mocną pozycję w czołówce polskich deweloperów. Zysk brutto oraz zysk netto Grupy wyniosły odpowiednio 53,4 mln zł oraz 38,7 mln zł, co oznacza odpowiednio ponad dziewięcio- oraz ośmiokrotny wzrost względem tego samego okresu roku poprzedniego. Grupa zanotowała ekonomiczny zysk netto na poziomie 69,2 mln zł. W III kwartale 2012 roku ROBYG odnotował przychody na poziomie 111,33 mln zł, co oznacza wzrost o niemal 340,4%, a wynik netto za ten okres zwiększył się o ponad dwudziestokrotnie i wyniósł 17,9 mln zł. Grupa ROBYG w III kwartale 2012 roku zakontraktowała 264 mieszkania w Warszawie i Gdańsku (z uwzględnieniem rezygnacji). ROBYG jako jedyny deweloper z czołówki firm z branży zanotował w analizowanym okresie wzrosty w kontraktacji na poziomie 6%, podczas gdy najwięksi konkurencji notowali spadki.

Marka S.A.

Firma pożyczkowa Marka S.A., notowana na NewConnect, po trzech kwartałach 2012 r. wypracowała ponad 14 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 103% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spółka konsekwentnie zwiększa liczbę klientów oraz kontynuuje ekspansję regionalną. Przychody za trzeci kwartał sięgnęły 4,9 mln zł, czyli o 58% więcej w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku (3,1 mln zł). W okresie styczeń – wrzesień 2012 r. wynik EBITDA osiągnął wartość 4,3 mln zł, czyli o 52% więcej w porównaniu z odpowiednim okresem 2011 r. Jednak w trzecim kwartale bieżącego roku Spółka uzyskała niższy poziom EBITDA, który wyniósł 939 tys. zł, kiedy w 2011 r. ten wynik stanowił 1,4 mln zł. Po dziewięciu miesiącach 2012 r. wynik netto wyniósł 810 tys. zł i spadł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy wyniósł 1,4 mln zł. W samym trzecim kwartale Spółka odnotowała ujemny wynik netto na poziomie 291 tys. zł.

MEW Romania S.A.

MEW S.A., deweloper i operator elektrowni wodnych, w związku z dynamicznym rozwojem na rynku rumuńskim powołał spółkę zależną MEW Romania S.A. Właśnie ruszył proces ofertowania nowej emisji akcji w ramach subskrypcji prywatnej. Debiut MEW Romania S.A. na rynku NewConnect planowany jest na I kwartał 2013 r. Celem jest pozyskanie 3,2 mln zł na budowę elektrowni wodnych w Rumunii.

Uboat Line S.A

Uboat Line S.A. spółka notowana na rynku NewConnect w okresie od 1 lipca do 30 września 2012 roku wypracowała 473,4 tys. zł zysku netto. Narastająco od początku stycznia do końca września tego roku firma odnotowała zysk netto na poziomie 679,4 tys. zł. Tymczasem zysk netto w analogicznym okresie poprzedniego roku zamknął się kwotą 89,6 tys. zł. Znacząco wzrosły także przychody ze sprzedaży z 3,5 mln zł w II kwartale 2011 roku do 7,8 mln zł w II kwartale 2012 roku.

Grupa PUŁAWY

Grupa PUŁAWY zanotowała wyższe rok do roku przychody ze sprzedaży za kwartał od 1 lipca do 30 września 2012 (wzrost z 821 do 878 mln złotych). Skonsolidowany zysk netto za ten kwartał (będący I kwartałem roku obrotowego PUŁAW) wyniósł prawie 35 milionów złotych, zysk operacyjny 37 mln zł, a wynik EBITDA 67 mln zł.
- Wyniki uważam za satysfakcjonujące, biorąc pod uwagę trudniejsze warunki na rynkach chemicznych w minionym kwartale i wzrost cen naszych surowców – w tym gazu ziemnego – uważa Prezes Zarządu, Paweł Jarczewski.