Stanowiska

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych na stanowisku dyrektora generalnego w 2012 roku wynosiła 33 463 zł. Dyrektorzy jednostek biznesowych zarabiali aż o 7000 zł mniej – mediana wynagrodzeń na tym stanowisku wynosiła 26 091.

Jeśli chodzi o kadrę zarządzającą, największe wynagrodzenia trafiały do dyrektorów pionów (26 547 zł), zaś najmniejsze do liderów zespołów – 5224 zł.

W grupie pracowników fizycznych najlepiej mieli pracownicy wiodący, którzy – jak czytamy w raporcie – często szkolą młodszych kolegów. Mediana miesięcznych całkowitych wynagrodzeń na tym stanowisku wynosiła 3969 zł.

Województwa

Z raportu wynika, że najlepiej pracować w województwie mazowieckim. Pracownicy fizyczni zarabiają tu średnio o 9 proc. więcej niż w innych województwach, zaś kierownicy – aż o 12 proc. więcej.

„Stosunkowo wysoki poziom wynagrodzeń zanotowano również w województwie małopolskim, wielkopolskim oraz śląskim. Na drugim biegunie znajdują się województwa: Opolskie, Lubuskie i Podkarpackie.” – czytamy w raporcie Sedlak&Sedlak.

Branże i piony

Najlepiej opłacaną branżą dla doświadczonych specjalistów jest branża IT, dla kierowników – branża motoryzacyjna.

Już tradycyjnie – czytamy w raporcie - najwyższe zarobki otrzymują pracownicy z pionu IT. Do nieźle opłacanych pionów należą także finanse, marketing i pion personalny. Najniższe – w dziale produkcji i administracji.

Planowane podwyżki

26 proc. firm nie planuje podnosić wynagrodzeń swoim pracownikom. Reszta, czyli 76 proc.. chce podnieść średnio płace o 4 proc.

Co ciekawe, planowane podwyżki mają być wyższe w firmach o kapitale polskim, jedynie na poziomie zarządu podwyżki w firmach o zagranicznym kapitale będą wyższe niż w firmach o kapitale polskim.

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2012 zawiera informacje o płacach 129 323 osób na 347 stanowiskach. Dane pochodzą z 321 zakładów z całej Polski.