Obecny wiceprezes handlującego węglem Węglokoksu Bogusław Oleksy będzie w Kompanii wiceprezesem ds. ekonomiki i finansów. Związany wcześniej z PKN Orlen i Petrolotem Wojciech Kotlarek zostanie wiceprezesem ds. sprzedaży i marketingu.

Przewodniczący rady nadzorczej KW prof. Maciej Kaliski podkreślił, że wiceprezesi zostali wybrani na trudny czas. Zaznaczył, że 2013 r. będzie prawdopodobnie w górnictwie okresem napiętych sytuacji rynkowych, a nowi wiceprezesi będą "ludźmi do ciężkiej pracy".

Rada nadzorcza Kompanii ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska wiceprezesów 12 października. Łącznie na oba stanowiska zgłosiło się 14 kandydatów.

Kompania poinformowała 5 października o rezygnacji dwojga dotychczasowych wiceprezesów tej największej górniczej spółki: Ewy Malek-Piotrowskiej (ds. finansów) i Zbigniewa Paprotnego (ds. sprzedaży). Przyczyn dymisji nie podano.

Zdymisjonowani wiceprezesi sprawowali swoje funkcje od 2008 roku. Odeszli w trakcie trzyletniej kadencji, która rozpoczęła się przed rokiem. Nowi wiceprezesi zostali więc wybrani na dwa kolejne lata.

Kompania Węglowa jest największą górniczą firmą w Europie. Zatrudnia ponad 60 tys. osób w 15 kopalniach. W ubiegłym roku wypracowała ponad 0,5 mld zł zysku.