"Najnowsze dane GUS dotyczące bezrobocia należy traktować jako efekt zwykłego, corocznego cyklu (...) Byłoby jeszcze gorzej, gdyby nie (...) dobra pogoda. Nie ma niestety przesłanek, aby twierdzić, że bezrobocie będzie spadać. Nadchodząca zima i niepewność przedsiębiorców co do rozwoju sytuacji gospodarczej spowodują, że bezrobocie wzrośnie na koniec roku do ok. 13 proc.

Rok 2013 r. będzie czasem pogłębiającego się spowolnienia gospodarczego (...) Powinniśmy (...) uruchamiać środki z Funduszu Pracy. Niestety, w przyszłym roku po raz kolejny te pieniądze posłużą celom innym niż te, do których został powołany. Jednocześnie trzeba podkreślić, że miejsca pracy tworzy gospodarka i konieczne jest nieustanne optymalizowanie warunków prowadzenia biznesu w Polsce".

>>> Czytaj też: W Polsce znów przybyło bezrobotnych. Oto najnowsze dane GUS