statystyki

Oszczędzanie długoterminowe: gdzie ulokować pieniądze?

20 stycznia 2013, 05:57
Źródło:TotalMoney.pl

Na rynku dostępnych jest coraz więcej sposobów oszczędzania i lokowania pieniędzy. Wybór między nimi zawsze sprowadza się do wyboru pomiędzy możliwymi do osiągnięcia zyskami, ryzykiem a okresem na jaki trzeba zamrozić środki.

Reklama

Reklama

TotalMoney.pl postanowił się przyjrzeć mniej ryzykownym formom oszczędzania, z których może skorzystać każdy z nas.

Oszczędzanie czy inwestowanie pieniędzy wiąże się zawsze z ryzykiem. Mniej ryzykowne formy oszczędzania przynoszą mniejsze zyski, co wcale nie oznacza, że nie są one satysfakcjonujące, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej. Na orbicie zainteresowania TotalMoney.pl znalazły się: 2- i 3-letnie lokaty terminowe, konta oszczędnościowe i obligacje Skarbu Państwa.

Te formy oszczędzania poza różnym oprocentowaniem i okresem oszczędzania mogą się również różnić dodatkowymi elementami. Chodzi m.in. o możliwość dokonywania wpłat „uzupełniających” (są możliwe w przypadku konta oszczędnościowego), zerwania umowy przez upływem terminu umownego (w przypadku lokat w takiej sytuacji nie otrzymamy odsetek) czy częściowego „konsumowania” zaoszczędzonych pieniędzy (taką możliwość daje nam konto oszczędnościowe)..

Załóż lokatę na 2 lata i ciesz się przewidywalnym zyskiem!

Chcąc jak najlepiej porównać lokaty terminowe, konta oszczędnościowe i obligacje skarbowe przyjęliśmy, że wpłata początkowa wyniesie 5000 zł, lokaty, konta i obligacje są oprocentowane wg. zmiennej stopy procentowej, a do obliczeń wzięliśmy pod uwagę ich aktualne oprocentowanie. Oceniając zaś wysokość zysków pod uwagę braliśmy odsetki uwzględniające podatek. W zestawieniu umieściliśmy się najkorzystniej oprocentowanie 2- i 3-letnie lokaty terminowe.

Dla większej przejrzystości porównania, w przypadku kont oszczędnościowych nie braliśmy pod uwagę ofert, które wiązały się z koniecznością skorzystania z innego produktu banku. Dają one wprawdzie wysokie zyski, jednak obok nich pojawiają się również koszty związane np. z założeniem i prowadzeniem rachunku osobistego, korzystaniem z karty lub ubezpieczenia. W porównaniu nie uwzględniamy również specyficznych form oszczędzania związanych z kontami osobistymi - oszczędzanie przy okazji robienia zakupów. Pora zatem przejść do meritum sprawy i sprawdzić…

… które rozwiązanie przyniesie nam największy zysk?

Osoba, która zdecydowałaby się na powierzenie swoich nadwyżek finansowych bankowi lub ministrowi finansów na 2 lata, największy zysk osiągnęłaby oszczędzając na koncie oszczędnościowym. Wpłacone na Konto Oszczędnościowe w BGŻOptima 5000 zł przyniosłoby po 24 miesiącach nieco ponad 536 zł odsetek netto. Mniejszy zarobek – 509,71 zł - dałoby jedyne w zestawieniu konto oszczędnościowe z dzienną kapitalizacją odsetek (db Konto Oszczędnościowe 24h). Z kolei na koncie oszczędnościowym prowadzonym przez bank DnB Nord nasz klient zarobiłby 465,07 zł. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie wymienione powyżej konta oprocentowane są wg zmiennych stóp procentowych. Oznacza to, że w trakcie trwania umowy możemy zostać niemile zaskoczeni obniżką oprocentowania. Dobrym przykładem może tu być db Konto Oszczędnościowe 24h, którego oprocentowanie niedawno zostało obniżone o 2,1 pp. Ponadto, w BGŻOptima promocyjne oprocentowania przestanie obowiązywać na początku lutego. Stopa promocyjna wróci wówczas do wysokości standardowej, a w ślad za nimi obniżą się też odsetki.

W przypadku kont oszczędnościowych trzeba jeszcze pamiętać o jednej rzeczy – opłatach. Samo konto prowadzone jest bezpłatnie. Banki pobierają jednak prowizje od wykonywanych z niego przelewów. W przypadku dbKonta Oszczędnościowego 24h prowizja za drugi i każdy następny przelew w miesiącu wynosi 10 zł (w przypadku wypłat gotówkowych w oddziale 10 zł prowizja pobierana jest niezależnie od liczby wypłat w miesiącu), co oznacza, że nasz miesięczny zysk – w przypadku dokonania dwóch przelewów w miesiącu – skurczy się do 10,64 zł. Z konta oszczędnościowego oferowanego przez Deutsche Bank PBC może korzystać posiadacz rachunku osobistego. W Deutsche Bank PBC jest on prowadzonz bezpłatnie. Jeżeli jednak w miesiącu nie wykonamy co najmniej jednej transakcji wydaną do niego kartą płatniczą, to jej obsługa będzie kosztowała 5 zł.

Lokaty terminowe wypadły nieco gorzej, choć trzeba tu zróżnicować lokaty o stałym oprocentowaniu oraz oprocentowaniu zmiennym (w tym: opartym o stawki WIBOR). Wśród tych pierwszych wyróżnia się lokata standardowa Credit Agricole Banku Polska, zysk z której wyniesie 486 zł. Niewiele mniejszy zysk – 458 zł – przyniesie lokata Direct+ Internet Santander Consumer Banku. , zysk z której wyniesie 486 zł. Jedyna w zestawieniu lokata, której oprocentowanie ustalane jest na podstawie rynkowej stawki WIBOR (FM Lokata WIBOR Plus FM Banku) przyniesie swojemu posiadaczowi zysk w wysokości 450 zł.

W przypadku lokat opartych o stawkę WIBOR nie powinniśmy brać pod uwagę tylko zysków, jakie możemy potencjalnie osiągnąć, wpłacając na nie oszczędności. Pamiętać musimy o jednej, ale za to bardzo istotnej, kwestii. Ich oprocentowanie zmienia się co kwartał i uzależnione jest od stawki WIBOR 6M, która od pewnego czasu obniża się: 2 lipca jej wysokość wynosiła 5,14%, na początku września – 4,99%, początek grudnia przyniósł jej dalszy spadek – do poziomu 4,43%, a początek stycznia – do 4,06%. Jeżeli taki trend się utrzyma (a jest to wysoce prawdopodobne, wziąwszy pod uwagę koleją w ostatnich miesiącach obniżkę stóp procentowych NBP) posiadacze tych lokat mogą być raczej pewni obniżki oprocentowania (i odsetek). Takiego ryzyka nie ma w przypadku 2-letnich lokat Santander Consumer Banku ponieważ jej oprocentowanie jest stałe, co gwarantuje posiadaczowi tej lokaty uzyskanie założonego z góry zysku. W przypadku tej lokaty – w przeciwieństwie do oferty Credit Agricole Banku Polska – nie ma potrzeby zakładania konta osobistego, a co za tym idzie, ponoszenia opłat związanych z korzystaniem z niego.

Najmniej opłacalnym sposobem na długoterminowe oszczędzanie są obligacje Skarbu Państwa. Dwuletnie obligacje kupione w styczniu 2013 r. za 5000 zł przyniosą po dwóch latach zaledwie 288 zł zysku. Hasło, jakim promowane są obligacje („To co najlepsze dla Twoich pieniędzy”) jest chyba pomyślane nieco na wyrost. Przynajmniej w tej chwili.

Porównanie odsetek z 2-letniej lokaty terminowej. konta oszczędnościowego i dwuletnich obligacji Skarbu Państwa
Nazwa banku/nazwa produktu Oprocentowanie nominalne
Rodzaj oprocentowania
(Z - zmienne; S - stałe)
Kapitalizacja (D - dzienna, M - miesięczna, O - na zakończenie okresu)
Odsetki
(po podatku)
Lokaty 2-letnie
Credit Agricole Bank Polska
Lokata standardowa
6,00% S O 486,00 zł
Direct+ Internet
5,65% S O 458,00 zł
FM Bank
FM Lokata WIBOR Plus
5,59% Z O 452,79 zł
Direct+/Zysk+
5,55% S O 450,00 zł
eurobank
Lokata terminowa (on-line)
5,50% Z O 445,00 zł
Konto oszczędnościowe
Konto Oszczędnościowe (nowe środki)
6,30% Z M 536,06 zł
db Konto Oszczędnościowe 24H
6,00% Z D 509,71 zł
Bank DnB Nord
Konto oszczędnościowe
5,50% Z M 465,07 zł
Obligacje Skarbu Państwa
(DOS0115)1) 3,50% Stałe w okresie 2 lat Roczna. W I roku (w pierwszym okresie odsetkowym) oprocentowanie jest naliczane od wartości nominalnej jednej obligacji, a w II roku (drugi okres odsetkowy) od wartości nominalnej powiększonej o odsetki naliczone po zakończeniu pierwszego okresu odsetkowego. 287,97
1) Dwuletnie Oszczędnościowe Stałoprocentowe
Źródło: TotalMoney.pl

Podobnie, jak w przypadku 2-letniego okresu oszczędzania, największe zyski przyniosą konta oszczędnościowe oferowane przez BGŻOptima i Deutsche Banku PBC (odpowiednio: 825,24 zł i 783,12 zł). Odstaje od nich konto banku DnB Nord, które po trzech latach da 713 zł zysku.

Podium podzieliły między siebie lokaty o oprocentowaniu zmiennym (ustalanym na podstawie stawki WIBOR) i o oprocentowaniu stałym. Pierwsze miejsce zajęła FM Lokata WIBOR Plus FM Banku, która do wpłaconych na nią 5 000 zł doda 691,33 zł zysku. O włos za nią (konkretnie o 0,04 pp. i 4,86 zł) znalazła się Lokata Direct+ Internet Santander Consumer Banku, zysk z której wyniesie 686,47 zł. Czołówkę zamknęła lokata terminowa eurobanku zakładana on-line. Powierzone bankowi 5 000 zł powiększy ona o 680 zł. Trzeba jeszcze zauważyć, że tuż za podium uplasowały się dwie kolejne lokaty Santander Consumer Banku – Direct+ i Zysk+. Swoim posiadaczom przyniosą one zysk w wysokości 674,50 zł.

Nieco lepiej wypadły obligacje skarbowe. Wykupując je po 3 latach moglibyśmy zyskać 502,50 zł. Dlaczego moglibyśmy? Otóż dlatego, że w przypadku obligacji trzyletnich odsetki są wypłacane posiadaczowi obligacji co pół roku. Wypłacane, a nie kapitalizowane – jak w przypadku obligacji dwuletnich.

Porównanie odsetek z 3-letniej lokaty terminowej, konta oszczędnościowego i trzyletnich obligacji Skarbu Państwa
Nazwa banku/nazwa produktu Oprocentowanie nominalne Rodzaj oprocentowania (Z - zmienne; S - stałe) Kapitalizacja (D - dzienna, M - miesięczna, O - na zakończenie okresu)
Odsetki
(po podatku)
Lokaty 3-letnie
FM Bank
FM Lokata WIBOR Plus
5,69% Z O 691,33 zł
Direct+ Internet
5,65% S O 686,47 zł
eurobank
Lokata terminowa (on-line)
5,60% Z O 680,00 zł
Direct+/Zysk+
5,55% S O 674,50 zł
Bank BPH
Lokata standardowa
5,50% S O 668,00 zł
Konto oszczędnościowe
Konto Oszczędnościowe (nowe środki)
6,30% Z M 825,24 zł
db Konto Oszczędnościowe 24H
6,00% Z D 783,12 zł
Bank DnB Nord
Konto oszczędnościowe
5,50% Z D 713,58 zł
Obligacje Skarbu Państwa
(TOZ1215) 1)
4,15% w pierwszym sześciomiesięcznym
okresie odsetkowym
Zmienne, aktualizowane co 6 miesięcy
Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu aktualizowanym co sześć miesięcy.
Oprocentowanie obligacji trzyletnich jest wyliczane jako iloczyn wskaźnika WIBOR 6M i mnożnika.
Naliczone odsetki są wypłacane właścicielowi obligacji co pół roku.
502,50 zł
1) Trzyletnie Oszczędnościowe Zmiennoprocentowe
Źródło: TotalMoney.pl

Wybierz najlepszą lokatę długoterminową dla siebie!

A zwycięzcą został...

Jeżeli zapytalibyśmy kilka osób, czy wolą oszczędzać na lokacie, koncie oszczędnościowym czy za pośrednictwem obligacji skarbowych, otrzymalibyśmy z pewnością różne odpowiedzi. Trzeba jednak pamiętać o tym, że czasach spadających stóp procentowych najlepszym sposobem zabezpieczenia swoich oszczędności jest ulokowanie ich w produkty gwarantujące stały, przewidywalny i nienarażony na zmiany wynikające ze zmiany stóp procentowych, zysk.

Reklama

Reklama

 • Pawel(2014-04-08 18:13) Odpowiedz 00

  Bez wątpienia mieszkanie jest inwestycją pewną, stabilną i dochodową, pod warunkiem, że wybierzmy oczywiście odpowiednie mieszkanie, banał, ale jakże ważna kwestia. W Warszawie możemy mieszkania znaleźć i za kilkanaście tysięcy za m2, ale i za 5-6 tys. zł za m2 jak w przypadku inwestycji na Białołęce, chociażby developera JWC.
  Ciekawy i nowatorski sposób zaoszczędzenie miesięcznie na opłatach za mieszkanie. Większość z nas marzy o własnym lokum, lub jak to kiedyś nazywano m4. Wszyscy pragną mieć poczucie bezpieczeństwa i możliwość stworzenia przyjemnego otoczenia do którego będziemy chętnie wracać, lecz nie każdy z was wie lub zwraca uwagę że mieszkając w bloku lub budynku ponosicie koszty utrzymania nieruchomości co w większości przypadków wynosi około 15-20 % opłaty miesięcznej doliczonej do czynszu. W dzisiejszych czasach trzeba zwracać uwagę na każda wydana złotówkę, dlatego pytam się czy musimy opłacać księgowość czy zarządcę nieruchomości kiedy to możemy prawie w 90% zastąpić oprogramowaniem . Szczególnie kiedy przez większość czasu nie mamy z tymi ludźmi odczynienia a jak coś nawali lub potrzebne jest natychmiastowe usuniecie usterki, to trzeba to robić na własny koszty aby to zrobić szybko. Dla przykładu może posłużyć wspólnota w której mieszkam. Wspólnota składa się z 15 lokali własnościowych. Od kiedy sięgam pamięciom to płaci się czynsz w ostatnich latach w wysokości średnio 320.00 PLN w którym jest ładnie wyszczególniony fundusz remontowy. Wszystko było opłacane jak zawsze i nikt z lokatorów nie zastanawiał się wręcz był przekonany że w razie usterek to przynajmniej nie będzie musiał wykładać własnych środków w sytuacjach awaryjnych. Jak to w życiu bywa wszyscy chcą dobrze ale wychodzi jak zawsze, otóż z upływem lat budynek niszczał i wymagał drobnych remontów, aż do zeszłego roku kiedy dach zaczął tak przeciekać ze zalewało mieszkania i to nie tylko te na samej górze ale również te pod nimi. Przez około 2-3 lata zarząd wspólnoty interweniował w firmie zarządzającej nieruchomościami i zgłaszał uzasadniając to że jest to już poważny problem który ma znaczący wpływ na poziom życia wszystkich lokatorów oraz ma ogromny wpływ na dewastacje nieruchomości. Potrafię sobie wyobrazić ze nie jest to odosobniony przypadek, kiedy członkowie wspólnoty musza się domagać o remont budynku za własne pieniądze które teoretycznie powinny być przyszykowane i czekać na wykorzystanie w takich przypadkach. Wszyscy odnosimy blednę wrażenie w tym zagadnieniu, okazało się ze duża cześć środków w formie składek jest przeznaczana na utrzymanie firmy administracyjnej, oznacza to: na wynagrodzenia pracowników, samochody, utrzymanie biur oraz na generowanie zysku firmy bo to jest celem nadrzędnych każdej działalności gospodarczej. W efekcie końcowym niewielka cześć składek jest odkładana na konto wspólnoty, to oczywiście pokazało ze w momencie sytuacji awaryjnej nie wystarczającym do jakichkolwiek napraw. W takiej sytuacji wspólnota musiała zaciągnąć dodatkowy kredyt na wykonanie naprawy co doprowadziło do zwiększenia funduszu remontowego. Teraz podam wam kilka wyliczeń: Średni miesięczny czynsz wynosi : 320.00 PLN zawarta w tym jest kwota 60.00 PLN na koszty administracyjne Wspólnota składa się z 14 nieruchomości ( mieszkań) co średnio wyliczając miesięczną opłatę dla firmy administracyjnej w wysokości 840.00 PLN. W skali roku daje kwotę 10 080.00 PLN w skali np. 10 lat daje nam już 100 800.00 plus odsetki za lokatę terminowa w wysokości kilku procent w zależności od banku. Celowo pomijam tu wzrost funduszu remontowego Za taka kwotę to można dokonać na bieżąco drobnych napraw lub tez grubszej raz na 10-15 lat, gdzie nie musicie się nikogo prosić o własne pieniążki na dokonanie niezbędnych napraw. Jeżeli dokonuje się napraw na bieżąco to nie doprowadza to do większych zniszczeń i w efekcie końcowym jest taniej i lepiej. Dowiadywałem się że koszt oprogramowania dla mojej wspólnoty w najtańszej wersji to 45.00 PLN miesięcznie co się równa 540.00 PLN a nie 10 080.00 w tradycyjnym przypadku. Zaznaczam ze jest oferowany bezpłatnie przez okres 12 miesięcy i można zrezygnować w dowolnej chwili nie ponosząc żadnych kosztów. Każdy z lokatorów ma dostęp online do własnych danych, danych lokalu wspólnoty, wyszczególnionych koszów, rachunków czynszowych oraz historii, nie wspominając już wielu dodatkowych narzędzi ułatwiających w historie funkcjonowania wspólnoty oraz bezpłatnych płatnościach online. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia strony internetowej www.e-zarzadca. Dlaczego nie spróbować zaoszczędzić tu gdzie trzeba nie rezygnując z dotychczasowych przyjemności.

 • miro369(2014-10-10 09:35) Odpowiedz 00

  Generalnie stopy procentowe spadają i spada również oprocentowanie lokat. W giełdę sam bawić się nie chciałem, bo się na tym nie znam i tylko bym przepuścił oszczędności mojego życia. Poszedłem więc do doradcy Gemini Polska w Krakowie i przedstawił mi plan stabilnego oszczędzania. Jestem bardzo zadowolony, że tam trafiłem(sąsiadka mi poleciła) i zainwestowałem u nich moje pieniądze.

 • adamus741(2013-09-17 19:21) Odpowiedz 00

  Ja założyłem sobie lokatę na 12 miesięcy. Znajomy polecił mi Skok Wołomin, sam ma tam założoną lokatę i strasznie zachwalał. Miałem w domu odłożone trochę pieniędzy więc postanowiłem zaryzykować. Warto było-otrzymałem wysokie oprocentowanie

 • michallyna(2013-03-05 20:14) Odpowiedz 00

  Na obecną chwilę lokaty i konta oszczędnościowe są mało zyskowne. Dla mnie bardziej opłacalne jest gromadzenie kapitału z możliwością jego pomnażania. Obecnie jest kilka ofert ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym, które taką możliwość dają.

 • piotrrr(2013-08-13 14:20) Odpowiedz 00

  Na obecną chwilę lokaty i konta oszczędnościowe są mało zyskowne. Dla mnie bardziej opłacalne jest gromadzenie kapitału z możliwością jego pomnażania. Obecnie jest kilka ofert ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym, które taką możliwość dają.
  Ja lokuję swoje oszczędności na giełdzie, ale w co konkretnie to ufam wskazówkom mojego doradcy z Open Finance, pan Konrad Matoszuk z oddziału przy Ronzie ONZ to człowiek któremu bez wahania powierzam większe sumy :)

 • Gość(2013-08-14 17:55) Odpowiedz 00

  A na co mu powierzasz te większe sumy, jeśli można spytać? ;) Sam bym powierzył, ale na razie nie wiem na co ;)

 • Miros(2013-10-04 10:10) Odpowiedz 00

  Jeśli ktoś poważnie myśli o pomnożeniu pieniędzy to nie będzie mroził ich na lokacie. Oprocentowania są teraz niskie, często poniżej inflacji więc to trochę bez sensu. Fajną opcją są nieruchomości pod warunkiem że nie kupimy rudery do remontu tylko nieruchomość która na siebie pracuje już od początku. Jeśli ktoś nie ma pieniędzy na dom czy działkę to fajne opcje ma firma Bilo – oferuje inwestycje w nieruchomości w Chinach już od 20tys z oprocentowaniem na 12% w skali roku. Wszystko oczywiście z gwarancjami ambasady i MSZtu. Z innych sensownych opcji to giełda lub inwestycje alternatywne– ale to wymaga wiedzy.

 • dragons(2013-10-09 17:07) Odpowiedz 00

  Bez wątpienia mieszkanie jest inwestycją pewną, stabilną i dochodową, pod warunkiem, że wybierzmy oczywiście odpowiednie mieszkanie, banał, ale jakże ważna kwestia. W Warszawie możemy mieszkania znaleźć i za kilkanaście tysięcy za m2, ale i za 5-6 tys. zł za m2 jak w przypadku inwestycji na Białołęce, chociażby developera JWC.

 • mądra(2014-04-11 21:36) Odpowiedz 00

  na razie mam lokaty w getinie, a potem zobaczymy co będę kombinować. kasy mi przybywa, więc się nie martwię.

 • gość(2015-05-18 20:00) Odpowiedz 00

  a co myślicie o forexie? Kolega bankowiec polecił mi mforex.pl, ponieważ jak twierdzi mają bardzo czytelne analizy rynków, nie wiem czy spróbować?

 • mankell(2015-11-05 18:26) Odpowiedz 00

  Moim zdaniem warto je po prostu zainwestowac, chocby na mforex.pl - sam znam sporo osób grających w walutach czy w surowcach :)

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Polecamy

Wiadomości branżowe

Tylko na Forsal.pl

Infografiki, wykresy, mapy

Opinie

Najnowsze galerie>>

wszystkie »

Finansopedia forsal.pl

popularnenajnowsze