"W ubiegłym roku wzrost cen okazał się identyczny jak w 2011 r., gdyż wzrost średniej ceny za 1 ha gruntów rok do roku w latach 2010-2011 wyniósł również 12 proc. Ceny gruntów sprzedawanych przez Agencję rosną nieustannie od 2004 r., kiedy to Polska przystąpiła do UE" - głosi komunikat.

Agencja zwraca uwagę na znaczną dysproporcję cen w ujęciu regionalnym.

"Ceny w najdroższych województwach, czyli dolnośląskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim osiągały poziom ponad 24 tys. zł/ha, natomiast na terenie województw świętokrzyskiego, lubelskiego i lubuskiego były prawie dwukrotnie niższe i wynosiły nie więcej niż 13,5 tys. zł/ha" - czytamy w materiale.

ANR dodaje, że najwyższe średnie ceny uzyskiwano w grupie obszarowej dla nieruchomości o powierzchni 300 ha i więcej - 21,3 tys. zł/ha, oraz w dla nieruchomości do 1 ha - 20,5 zł/ha, natomiast najniższe w grupie obszarowej od 1 do 10 ha - 16,2 tys. zł/ha.

"Na wzrost cen wpływ ma dosyć dobra sytuacja ekonomiczna w rolnictwie, funkcjonujący system dopłat bezpośrednich i innych form wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, wsparcie nabywania ziemi przez rolników przez państwo za pośrednictwem dopłat ARiMR do oprocentowania kredytów i rozkładanie przez ANR ceny sprzedaży na raty. (…) W bieżącym roku należy spodziewać się dalszych wzrostów cen" - czytamy w komunikacie.

ANR zaznacza też, że kupno ziemi rolnej od agencji na preferencyjny kredyt z banku lub na niskooprocentowane (2 proc.) raty możliwe będzie - zgodnie z ustaleniami z UE – maksymalnie do końca 2013 roku.

"W 2011 r. Agencja sprzedała ponad 125 tys. ha, a w ubiegłym roku sprzedała rekordową powierzchnię gruntów, największą od 2002 r. - ponad 132 tys. ha. Największe powierzchnie sprzedano w województwach: zachodniopomorskim (14,8 tys. ha) i warmińsko-mazurskim (14,3 tys. ha). Natomiast najmniej ziemi zakupiono na terenach województw: mazowieckiego (2,9 tys. ha) i łódzkiego (2,9 tys. ha)" - napisano także w materiale.

Według stanu na koniec 2012 r. w Zasobie WRSP pozostawało niewiele ponad 1,8 mln ha, z czego ponad 1,32 mln ha (73% powierzchni Zasobu) stanowiły grunty wydzierżawione. Największe powierzchnie w dzierżawie znajdują się na obszarze województw: zachodniopomorskiego - 250,7 tys. ha, wielkopolskiego - 204,3 tys. ha, dolnośląskiego - 187,1 tys. ha, i warmińsko-mazurskiego - 159,5 tys. ha, podała także agencja.