Likwidacja OFE Polsat rozpocznie się 16 kwietnia, a zakończy 19 lipca 2013 roku. W tym dniu aktywa OFE Polsat zostaną w całości przeniesione do PKO BP Bankowy OFE.

Nowy fundusz, który powstanie po połączeniu PKO BP Bankowy i OFE Polsat, będzie siódmym największym funduszem na rynku pod względem liczby członków i ósmym pod względem wartości aktywów.

„Oceniając wniosek, Komisja wzięła w szczególności pod uwagę interes członków obu OFE, w tym ponoszenie przez obecnych członków obu funduszy niższej opłaty za zarządzanie w OFE powstałym po połączeniu aktywów oraz obniżenie opłaty od składki dla członków PKO BP Bankowy OFE” – czytamy w komunikacie KNF.

>>> Czytaj też: KNF: Aktywa netto OFE spadły do 268,91 mld zł na koniec stycznia 2013 r.

Warunkiem przejęcia zarządzania OFE Polsat przez PKO BP Bankowy PTE SA jest wejście w życie decyzji KNF o obniżeniu opłaty od składki do poziomu obecnie obowiązującego dla OFE POLSAT, tj. do wysokości 3,4 proc. kwoty z wpłacanych składek, nie później niż w dniu 19 lipca 2013 r.

Zezwolenie na przejęcie zarządzania jest równoznaczne z wydaniem zezwolenia na zmianę statutu OFE Polsat w zakresie informacji dotyczących towarzystwa zarządzającego funduszem.

>>> Polecamy: Wartości jednostek i aktywa funduszy emerytalnych lecą w dół