JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 985,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 2067,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) w 2012 roku wypracowała 988,1 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 8 821,0 mln z, a na inwestycje przeznaczono 1 816,7 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. W ocenie prezesa Janusza Zagórowskiego początek 2013 r. roku przynosi pewne sygnały ożywienia, co przekłada sie na wzrost sprzedaży i redukcję zapasów.

Produkcja węgla w Grupie JSW wyniosła w 2012 roku 13 462,4 tys. ton i wzrosła o 6,8% r/r. Łączne przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych po czterech kwartałach 2012 roku osiągnęły poziom 4 134,9 mln zł i były niższe o 16,4% niż uzyskane w analogicznym okresie 2011 roku. Do odbiorców zewnętrznych trafiło 8 196,9 tys. ton węgla, o 2,6% mniej niż w 2011 roku, kiedy kupili oni 8 418,4 tys. ton. Natomiast do odbiorców w Grupie Kapitałowej trafiło w 2012 roku 4 476,1 tys. ton, o 11,3% więcej niż w 2011 roku, kiedy kupili oni 4021,5 tys. ton.

W 2012 r. JSW zwiększyła nakłady na inwestycje, szczególnie dotyczące zapewnienia wydobycia węgla z nowych pokładów i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracujących pod ziemią górników. Na inwestycje wydano prawie 1 816,7 mln zł. To wzrost o 22,9% w porównaniu do 2011 roku, kiedy poziom nakładów wyniósł 1 478,6 mln zł.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) planuje w 2013 r. zwiększyć poziom produkcji do 13.525 tys ton wobec 13.462 tys ton w roku 2012 czyli o 0,5%, podała spółka. Produkcja koksu spadnie o 2% do 3.772,8 tys. ton, a nakłady inwestycyjne wzrosną o 0,4% do 1.823,8 mln zł. JSW zakłada spadek produkcji wegla energetycznego o 12,9% do 3.477 mln ton. Jednocześnie planuje zwiększenie wolumenu produkcji węgla koksowego o 6,1% do poziomu 10.048,0 mln ton. Tym samym udział węgla koksowego w produkcji ogółem wzrośnie o 4,0 punkty procentowe i osiągnie poziom 74,3%.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) ocenia, że może zanotować "lekką nadwyżkę" produkcji węgla w porównaniu do 13,5 mln ton założonych w tegorocznym planie, poinformował prezes JSW Jarosław Zagórowski. "W 2013 roku zakładamy 13,5 mln ton produkcji węgla. Technicznie kopalnie przygotowane są na większy wolumen, mamy wdrożone systemy premiowe załogi. Jak nie będzie kłopotów geologicznych, to spodziewam się lekkiej nadwyżki nad założony poziom" - powiedział Zagórowski podczas konferencji prasowej.

Bank Pekao

Bank Pekao odnotował 742,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2012 r. wobec 770,52 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie rocznym. >>>>   

Zarząd Banku Pekao zarekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 75% zysku netto za 2012 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 8,39 zł na akcję, podał bank w komunikacie. >>>>   

Pekao SA oczekuje, że spadek zysków banków w sektorze wyniesie 10-15 proc. w tym roku, zaś bank osiągnie wynik relatywnie wyższy - spadek wyniesie kilka punktów procentowych, poinformował prezes Luigi Lovaglio. >>>>  

TauroPE

Tauron Polska Energia (TAURONPE) odnotował 191,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2012 r. wobec 250,60 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w komunikacie. >>>>  

Grupa Kapitałowa Tauron zwiększyła nakłady inwestycyjne w ub.r. o ok. 38,7 proc. r/r do 3.472 mln zł, podała spółka w raporcie rocznym. >>>>  

Sprzedaż energii elektrycznej przez Tauron Polską Energię wzrosła o 26,0 proc. r/r do 44,74 TWh w 2012 r., zaś produkcja netto energii elektrycznej zmniejszyła się o 10,6 proc. do 19,11 TWh, podała spółka w komunikacie. >>>> 

Zarząd Tauron Polska Energia jeszcze w tym miesiącu podejmie decyzję o poziomie dywidendy za 2012 r., poinformował prezes Dariusz Lubera. Na razie nie ustalono jej poziomu, ale prezes nie wyklucza powtórzenia ubiegłorocznej puli, czyli 50% zysku netto. "Będzie wniosek o dywidendę ze strony zarządu, ale jeszcze nie wiemy w jakiej wysokości. Polityka dywidendowa spółki zakłada, że płacimy w ostatnich latach 30% zysku" - powiedział Lubera dziennikarzom. Prezes przypomniał jednocześnie, że w 2012 r. spółka oddała aż 50% zysku swoim akcjonariuszom. To na pewno może być sygnałem dla rynku. "Nie należy z tego wyciągać konkretnych wniosków, ale zarząd na pewno weźmie ten fakt pod uwagę przy analizach. Myślę, że decyzję podejmiemy w tym miesiącu" - podsumował Lubera.

Tauron Polska Energia i Polska Telefonia Cyfrowa, operator T-Mobile, podpisały list intencyjny o współpracy strategicznej, podał Tauron w komunikacie. Spółki chcą wypracować innowacyjne rozwiązania dla klientów obu firm. „Tauron Polska Energia oraz Polska Telefonia Cyfrowa przystąpiły 15 marca do strategicznej współpracy, której założeniem jest wprowadzenie nowych rozwiązań produktowych i technologicznych dla rynku telekomunikacyjnego i energetycznego. Projekty, nad którymi wspólnie będą pracowały zespoły eksperckie obu spółek, mają określić standardy dla innowacyjnych produktów i usług, które będą wdrażane wspólnie na polskim rynku. Pierwsze z nich powinny być dostępne dla klientów jeszcze w tym roku" – czytamy w komunikacie. Spółki wspólnie zaoferują nowe produkty, wykorzystując do tego między innymi rozbudowane sieci ich obsługi.

Bank Millennium

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują 11 kwietnia o przeznaczeniu zysku netto banku w kwocie 450,1 mln zł za 2012 r. na kapitał rezerwowy, podał bank w komunikacie. Decyzja ta jest zgodna z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). "Zysk netto Banku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r. w kwocie 450.141.024,66 zł postanawia się podzielić w ten sposób, że zostaje on przeznaczony w całości na kapitał rezerwowy" - czytamy w projektach uchwał. Kierując się zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego, zarząd proponuje zatrzymanie całości zysku (co pozwoli na zwiększenie zarówno współczynnika wypłacalności jak i współczynnika kapitału podstawowego) i dokonanie podziału zysku netto Banku w ten sposób, że zostanie on przeznaczony w całości na kapitał rezerwowy, podał bank w uzasadnieniu.

Wawel

Wawel odnotował 66,67 mln zł jednostkowego zysku netto w 2012 r. wobec 56,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Agroton

Agroton odnotował 20,71 mln USD skonsolidowanego zysku netto w 2012 r. wobec 0,27 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w komunikacie, prezentując wstępne (nieaudytowane) dane.>>>>  

AC SA

AC SA odnotowało 25,1 mln zł jednostkowego zysku netto w 2012 r. wobec 22,60 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Budimex

Oferta Budimexu, warta 75,67 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na rewaloryzację i przebudowę budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu, poinformowało muzeum w komunikacie. Termin realizacji inwestycji to 30 czerwca 2015 r. W postępowaniu przetargowym ocenie podlegały dwie oferty. Drugą ofertą złożyła hiszpańska firma Aldesa o wartości 97,31 mln zł brutto, lecz podmiot ten został jednak wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena. Na zrealizowanie zamówienia zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 77,12 mln zł brutto.