Oprocentowanie modelowego kredytu w PLN, analizowanego w rankingu Invigo, we wrześniu ubiegłego roku wynosiło 6,16 proc., a dziś wynosi 4,74 proc. Ta znaczna obniżka oprocentowania sprawiła, że rata kredytu skurczyła się aż o 15 proc., na przestrzeni zaledwie 6 miesięcy. W skali 30-letniego okresu kredytowania oznacza to dla potencjalnego kredytobiorcy ponad 63 tys. zł oszczędności. Warto także zauważyć, że są banki, które nieznacznie obniżyły marże, dzięki czemu ich oferty stały się bardziej atrakcyjne dla klientów. Osoby, które myślą o budowie domu z uwagą śledzą doniesienia dotyczące zapowiadanego programu dopłat do budowy domów energooszczędnych i pasywnych. Wiemy już, że NFOŚiGW podpisał umowy z 7 bankami, które powinny zacząć udzielać takich kredytów w II kwartale br. Zachęcamy do analizy kwietniowego rankingu Invigo, prezentującego najatrakcyjniejsze na dziś propozycje banków działających na polskim rynku kredytów hipotecznych.

Zdolność kredytowa w kwietniu 2013 r.

Według najnowszych danych GUS, wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce wynosi około 3 708,69 zł, czyli około 2 650,21 zł na rękę. Osoba, która nie ma praktycznie żadnych innych zobowiązań może dziś liczyć na 222 378 zł kredytu. Maksymalna rata jaką kredytobiorca może opłacać wynosi 1300 zł w przypadku kredytu w złotych i 1040 zł w przypadku kredytu walutowego. Niewielki limit na karcie kredytowej, czy w koncie oraz 300 złotych miesięcznej raty innego kredytu (np. gotówkowego) znacznie obniżają zdolność kredytową, ale nadal można pożyczyć 168 494 zł. Podkreślić należy, że wyliczenia zdolności kredytowej mają charakter uśredniony, dlatego też zdolność kredytowa w wybranym banku może się różnić.

Tradycyjna rodzina złożona z rodziców oraz dwójki dzieci, osiągająca przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5 300 zł (stała umowa o pracę) - przy założeniu, że nie ma żadnych innych zobowiązań - może otrzymać maksymalny kredyt w wysokości 470 415 zł, czyli o przeszło 50 tys. więcej niż w marcu br. Przy średniej cenie transakcyjnej 1 metra kwadratowego mieszkania w Warszawie, który wynosi 7 134 zł/m2 (Raport ZBP, AMRON–SARFiN, IV kwartał 2012r.) za tę kwotę kredytu rodzina może sobie pozwolić na zakup około 66 metrowego mieszkania. Dodatkowe obciążenia domowego budżetu (np. raty niewielkich kredytów gotówkowych) lub limity w kontach znacznie obniżą wysokość potencjalnego kredytu. Jednak nawet przy pewnych ograniczeniach, typowa polska rodzina z dwójką dzieci z powodzeniem może starać się o kredyt w wysokości 383 346 zł.

Kredyt hipoteczny w PLN na 80 proc. LTV.

Kredyty w PLN bezwzględnie dominują w ofertach praktycznie wszystkich banków działających w Polsce. W kwietniowym rankingu Invigo TOP10 widać niewielkie zmiany w porównaniu do ubiegłego miesiąca – Deutsche Bank i bank ING postanowiły podnieść marże, a bank Pekao S.A. zdecydował ją obniżyć.

W kwietniowym rankingu Invigo TOP 10, na pierwszym miejscu możemy przeanalizować ofertę BNP Paribas, który oferując marżę w wysokości 1,1 proc. nadal broni swojej czołowej pozycji. Promocyjna marża jest tutaj oferowana klientom, którzy posiadają lub otworzą konto w banku, zadeklarują miesięczne wpływy w kwocie nie niższej niż 1 proc. udzielonego kredytu, potwierdzą przelewanie całości wynagrodzenia (dot. umowy o pracę), będą dokonywać minimum 3 transakcje bezgotówkowe w miesiącu oraz wykupią ubezpieczenie na życie oferowane przez bank. Analizując tę ofertę warto zwrócić uwagę, że promocyjna marża jest oferowana na okres pierwszych pięciu lat trwania kredytu, w kolejnych latach marża wzrośnie do poziomu 1,45 proc., co spowoduje wzrost raty do 1054zł. Warto wiedzieć, że w tym banku istnieje również możliwość wyboru oferty ze stałą marżą w całym okresie kredytowania w wysokości 1,39 proc. i ratą 1047zł. Dodatkowo, bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu przy wykupieniu ubezpieczenia na życie, którego koszt wynosi 3,7 proc. od kwoty kredytu.

Kredyt hipoteczny w PLN na 100 proc. LTV

Projekt Rekomendacji S zakłada, że w 2013r. banki będą mogły udzielać jeszcze kredytów do 100 proc. wartości nieruchomości. To jest prawdopodobnie główny powód, dla którego na początku 2013r. znacznie więcej potencjalnych kredytobiorców pyta o kredyty nie wymagające wkładu własnego, niż jeszcze kilka miesięcy temu. Dobrą wiadomością dla takich osób jest fakt, że na rynku hipotek w ofertach na 100% LTV można jeszcze przebierać.

Oczywiście trzeba mieć świadomość, że banki oferują takie produkty wraz z pewnymi zastrzeżeniami i wymogami – choćby koniecznością wykupienia dodatkowego produktu ubezpieczeniowego (ubezpieczenie niskiego wkładu), który zrekompensuje kredytodawcy brak wkładu własnego. W zależności od banku ubezpieczenie tego typu wyrażone jest w formie składki za okres najczęściej 3 lat – płatne jednorazowo przed uruchomieniem kredytu lub w formie podwyższonej marży – w tym przypadku koszt ten jest rozłożony w czasie. Należy również pamiętać, iż w przypadku składki płatnej za dany okres z góry, bank po pierwszym okresie ponownie zweryfikuje wartość nieruchomości i wysokość pozostałego do spłaty kapitału i na tej podstawie wyliczy składkę za kolejne 3 lub 5 lat. W opcji podwyższonej marży, okres w którym ponoszone są koszty ubezpieczenia wynosi około 10-12 lat.

Na pierwszym miejscu zestawienia uplasował się bank PKO BP, który podobnie jak w ubiegłym miesiącu oferuje promocyjną marżę w wysokości 1,1 proc. oraz brak prowizji klientom, którzy otworzą konto w banku, wykupią ubezpieczenie od utraty pracy na okres 4 lat, posiadają lub nabędą kartę kredytową i/lub skorzystają z ubezpieczenia na życie oferowanego przez bank. Koszt ubezpieczenia wkładu własnego wynosi w tym banku 1320 zł za pierwsze 3 lata ochrony ubezpieczeniowej. Warto wiedzieć, że preferencyjna marża obowiązuje tylko w pierwszym roku kredytowania, w kolejnych latach wzrośnie do poziomu 1,45 proc. i spowoduje wzrost miesięcznej raty kredytu do poziomu 1054zł.

Najciekawsze oferty kredytów hipotecznych w Euro

Początek kwietnia 2013r. przyniósł zmiany w ofertach niektórych banków oferujących kredyty w Euro, co bezpośrednio przełożyło się na rozkład ich sił w rankingu Invigo.
Niestety, dostęp do tego typu produktów nadal pozostaje utrudniony w przypadku osób, które nie mogą pochwalić się ponad przeciętnymi dochodami, a przy tym nie są skłonne do zakupu dodatkowych produktów bankowych takich jak ubezpieczenia i/ lub produkty inwestycyjne. Wszystkie banki bardziej restrykcyjnie liczą zdolność kredytową w porównaniu do kredytów w PLN. Do tego ustalają progi minimalnych dochodów netto wyższych niż w przypadku PLN.

Na pierwszym miejscu oferta Deutsche Banku. Bank oferuje dziś marżę w wysokości 2,9 proc. klientom, którzy posiadają lub otworzą konto w banku wraz z deklaracją wpływów z tytułu wynagrodzenia oraz nabędą kartę kredytową. Warunkiem skorzystania z oferty w EUR jest przystąpienie do produktu oszczędnościowego - wysokość składki ustalana jest indywidualnie w zależności od kwoty kredytu. Należy również pamiętać, że minimalny dochód netto umożliwiający klientom wnioskowanie o kredyt w walucie EUR wynosi 12.000 zł. Dodatkowo bank zastrzega sobie, że na etapie wydania decyzji kredytowej może wydać decyzję negatywną na udzielenie kredytu w EUR z jednoczesną propozycją udzielenia kredytu w PLN, o ile klient będzie miał zdolność na kredyt w PLN. Powyższe ograniczenie związane jest z promowaniem przez bank kredytów w PLN.

Kwietniowy ranking liderów poszczególnych kategorii

Ranking podsumowujemy prezentacją liderów poszczególnych kategorii, tak aby była możliwość bezpośredniego porównania najbardziej atrakcyjnych ofert banków w bieżącym miesiącu. Analizując ranking można zauważyć, że niska rata nie zawsze oznacza najniższe koszty kredytu. Dlatego poszukując kredytu idealnego dla siebie warto indywidualnie analizować poszczególne kryteria wyboru kredytu.

O metodologii raportu INVIGO TOP 10

- W rankingu prezentujemy aktualne oferty banków współpracujących z Invigo, opierając się na informacjach przekazywanych nam przez same banki.
- Ranking jest opracowywany w 3 kategoriach: kredyty w PLN – analizowane pod względem wysokości LTV - 80 proc. i 100 proc. oraz kredyty denominowane w Euro. Na potrzeby rankingu przyjęliśmy założenie, że kredyt w wysokości 200 tys. zł jest zaciągany na okres 30 lat, w celu sfinansowania zakupu 45 metrowego mieszkania o wartości 250 tys. zł.
- Zestawienia dla poszczególnych kategorii szeregują oferty (dla powyżej opisanych kryteriów kredytu) w oparciu o wysokość raty kredytu wyliczonej na podstawie oprocentowania w pierwszym roku kredytowania. Pokazujemy także wysokość marży (w pierwszym roku kredytowania, a także po zakończeniu promocji), oprocentowania, prowizji banku, a także koszty wymaganych produktów ubezpieczeniowych i ogólny koszt związany z uruchomieniem kredytu.
- W opisie każdej oferty informujemy o dodatkowych wymogach banków np. konieczności skorzystania z opcji cross – sell warunkującej skorzystanie z oferty specjalnej.