"Według planów banków współczynnik wypłacalności dla całej grupy krajowych banków komercyjnych wzrośnie z 14,8 proc. do 14,9 proc." - głosi komunikat Komisji.

Według ubiegłorocznej ankiety, współczynnik wypłacalności dla całej grupy krajowych banków komercyjnych miał według planów zmniejszyć się z 13,1 proc. do 12,8 proc., a faktycznie wzrósł do poziomu 14,8 proc.

"Współczynnik Tier 1 według planów banków wyniesie 13,5% na koniec 2013 roku wobec 13,1 proc. na koniec 2012 roku" - czytamy dalej. 

>>> Czytaj też: KNF: Banki prognozują spadek zysków o 0,2 proc. w 2013 r.

Współczynnik Tier 1 miał według planów banków kształtować się na poziomie nieznacznie niższym niż na koniec 2011 roku (11,58 proc. wobec 11,64 proc.), a faktycznie wyniósł 13,1 proc. na koniec 2012 roku.

"Fundusze własne według banków wzrosną łącznie o 9 proc. na koniec 2013 roku, przy czym wzrost ten będzie determinowany przez wzrost funduszy podstawowych (o 12 proc.) przy jednoczesnym spadku funduszy uzupełniających (o 12 proc.) oraz spadku kapitału krótkoterminowego. Wymogi kapitałowe banków wzrosną (o 8 proc.), przy czym wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego wzrośnie o 9 proc., a z tytułu ryzyka operacyjnego o 5 proc." - napisała Komisja w materiale.

Podkreśla przy tym, że w ub.r. fundusze własne banków wzrosły silniej niż planowano (o 17 proc. wobec planowanych 9 proc.), przy czym przyrost ten był determinowany głównie przez zwiększenie funduszy podstawowych (o 16 proc. wobec planowanego poziomu 11 proc.).

"Jednocześnie słabiej niż planowano wzrosły wymogi kapitałowe banków: całkowity wymóg kapitałowy - wzrost planowany o 11 proc., a faktyczny o 3 proc.; wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego - wzrost według przewidywań o 13 proc., a faktyczny o 1 proc.; z tytułu ryzyka operacyjnego wzrost był podobny do planowanego - o 2 proc." - podano w materiale.

Ankieta dotycząca planów finansowych banków na 2013 roku została skierowana do 43 krajowych banków komercyjnych, których łączny udział w aktywach sektora wyniósł 92 proc. na koniec 2012 roku.