Jak poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów, do końca kwietnia dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 78,65 mld zł, czyli 29,5 proc. rocznego planu.

W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 55,18 mld zł (28,7 proc. rocznego planu), w tym dochody z podatku akcyzowego - 18,02 mld zł (27,9 proc. planu).

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniosły w tym czasie 9,45 mld zł (31,9 proc. planu), zaś od osób fizycznych - 13,28 mld zł (30,9 proc. planu), podał także resort.

Dochody niepodatkowe w okresie czterech miesięcy zrealizowano w 26,5 proc., pozyskując 8,16 mld zł, w tym wpływy z cła wyniosły 0,64 mld zł (31,9 proc. planu). 

Rośnie dziura w kasie państwa

W budżecie państwa na koniec kwietnia br. odnotowano 31,75 mld zł deficytu (czyli 89,3 proc. planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok).

Po marcu deficyt wynosił 24,52 mld zł deficytu, czyli 68,8 proc. rocznego planu.

Według zaprezentowanego w kwietniu harmonogramu realizacji budżetu, deficyt po czterech miesiącach br. miał wynieść 30,01 mld zł. tj. 84,5 proc. rocznego limitu.

Po czterech miesiącach tego roku dochody budżetowe zrealizowano w 29,0 proc., pozyskując 86,86 mld zł, zaś wydatki zrealizowano w 35,4 proc. (tj. 118,61 mld zł).

Przychody z prywatyzacji sięgnęły w tym czasie 1,87 mld zł, tj. 29,8 proc. rocznego planu.

Mniej środków walutowych

Stan środków walutowych w dyspozycji Ministerstwa Finansów na koniec kwietnia br. wyniósł łącznie 3.206,5 mln euro (13.284,1 mln zł). Miesiąc wcześniej było to 3.879,7 mln euro (16.207,3 mln zł).

"W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w kwietniu 2013 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:

  • kapitał – równowartość 262,3 mln euro (1.098,5 mln zł),
  • odsetki – równowartość 384,9 mln euro (1.588,6 mln zł)" - czytamy w komunikacie.