To druga obniżka stóp procentowych w ciągu ostatnich 3 miesięcy.