Zysk operacyjny wyniósł 1,35 mln zł wobec 2,64 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,46 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 47,06 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2014 r. spółka miała 10,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,65 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 250,39 mln zł w porównaniu z 209,21 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2014 r. wyniósł 3,24 mln zł wobec 2,85 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding wchodzi siedem firm (Tele-Polska Holding S.A., e-Telko Sp. z o.o., Teltraffic Sp. z o.o.. DiD Sp. z o.o., TelePolska Sp. z o.o., Telekomunikacja dla Domu Sp. z o.o., Mail-box Sp. z o.o.), świadczących pełen zakres usług telekomunikacyjnych klientom indywidualnym, biznesowym, instytucjom publicznym oraz operatorom telekomunikacyjnym.