Zysk operacyjny wyniósł 13,08 mln zł wobec 12,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 168,90 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 155,29 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2014 r. spółka miała 24,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 31,95 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 581,34 mln zł w porównaniu z 523,34 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2014 r. wyniósł 5,48 mln zł wobec 41,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie.