Rekomendacja została wydana przy cenie 68,90 zł za akcję, zaś w poniedziałek. ok. godz. 9:15  kurs akcji wynosił 72,49 zł i spadał o 0,70% wobec ostatniego zamknięcia.

Analitycy DM BOŚ prognozują, że zysk netto Magellana wyniósł 51 mln zł w 2014 roku i wzrośnie do 53,1 mln zł w 2015 roku, przy przychodach na poziomie odpowiednio 153 mln zł i 166 mln zł.