Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 8,0 proc. w styczniu 2015 r. wobec 8,2 proc. w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat w komunikacie. W styczniu 2014 r. wynosiła 9,9 proc.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1.398 tys. w styczniu wobec 1.426 tys. w poprzednim miesiącu.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

>>> Czytaj też: Będą pieniądze na rozwój. Unia zaktywizuje bezrobotnych

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec stycznia 12,0 proc.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 11,2 proc. w styczniu br. wobec 11,3 proc. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 11,8 proc. w styczniu 2014 r., podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Konsensus rynkowy wynosił 11,4 proc.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł w styczniu 2015 r. 9,8 proc. wobec 9,9 proc. w poprzednim miesiącu i 10,6 proc. rok wcześniej.