"Comp nie zamierza pozbywać się kontroli nad Elzabem, w związku z czym wynik na poziomie brutto/netto nie został powiększony o kwotę zanotowanego zysku na transakcji. Jednakże intencja zarządu jest taka, aby zyski z transakcji sprzedaży akcji Elzab zostały uwzględnione przy wypłacie dywidendy z Comp"– powiedział Papaj, cytowany w komunikacie.

W 2014 roku Comp sprzedał 783.000 akcji Elzabu po 15 zł za sztukę. Raportowany wynik Grupy na poziomie brutto/netto nie uwzględnia zysków z transakcji. Łączna wartość tej transakcji wyniosła 11,745 mln zł, a zysk na transakcji na poziomie jednostkowym wyniósł 9,083 mln zł, a na poziomie skonsolidowanym 8,3 mln zł. Zgodnie z MSSF 10 zyski z transakcji nie są ujmowane w sprawozdaniu skonsolidowanym, jeżeli spółka dominująca nie traci kontroli nad spółką zależną, której akcje są sprzedawane, wskazano w informacji.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie.