Zysk operacyjny wyniósł 5,48 mln zł wobec 4,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 72,13 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 59,64 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 5,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 265,58 mln zł w porównaniu z 218,50 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2014 r. wyniósł 5,68 mln zł wobec 2,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.