We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, w okresie I-IV kw. 2014 r. miał 1286,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1206,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2490,66 mln zł wobec 2225,81 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 901,69 mln zł wobec 834,74 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 117,98 mld zł na koniec 2014 r. wobec 104,28 mld na koniec 2013 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 1174,10 mln zł wobec 1070,31 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem mBanku wyniosły ponad 117 mld zł na koniec III kw. 2014 r.