Zysk operacyjny wyniósł 3,59 mln zł wobec 0,91 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,85 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 31,44 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 17,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 153,09 mln zł w porównaniu z 121,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2014 r. wyniósł 14,45 mln zł wobec 6,68 mln zł zysku rok wcześniej.

ATM Grupa jest największym niezależnym producentem telewizyjno-filmowym w Polsce. Działa od 1992 roku i jako jedyna w branży posiada status spółki publicznej notowanej na warszawskiej giełdzie.