Zysk operacyjny wyniósł 48,39 mln zł wobec 38,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,36 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 243,88 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 100,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 207,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 708,77 mln zł w porównaniu z 1176,42 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2014 r. wyniósł 48,18 mln zł wobec 238,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru.