Zysk operacyjny wyniósł 45,63 mln zł wobec 34,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 363,29 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 313,79 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 73,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1.037,72 mln zł w porównaniu z 938,98 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2014 r. wyniósł 41,89 mln zł wobec 45,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Comarch S.A. specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych.