Trend ten okazał się jednak krótkotrwały. Popołudniu, uwagę inwestorów po obu stronach Oceanu przyciągnęły znacznie lepsze od prognozowanych dane dotyczące przemysłowego indeksu PMI w Stanach Zjednoczonych, który w lutym wzrósł do 55.1 pkt, podczas gdy rynkowy konsensus kształtował się na poziomie 54.3 pkt. W efekcie, kurs EUR/USD zakończył wczorajszą sesję z wynikiem -0.02%.

W Europie dzisiejsza sesja rozpoczęła się od publikacji danych na temat sprzedaży detalicznej w Niemczech. W ciągu dnia poznamy także informacje o dynamice inflacji PPI w Eurolandzie (prognoza -0.7% m/m i -3.0% r/r). Uwaga inwestorów znad Wisły zostanie natomiast zdominowana przez rozpoczynające się dzisiaj dwudniowe posiedzenie RPP, na którym zostanie podjęta decyzja w sprawie przyszłości polityki monetarnej Polski – większość analityków spodziewa się obniżenia stóp procentowych o 25 p.