Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 3,0 proc. spadku rok do roku i 0,7 proc. spadku w ujęciu miesięcznym.

W całej Unii Europejskiej ceny producentów spadły o 1,2 proc. miesiąc do miesiąca, a w ujęciu rocznym zmniejszyły się o 4,1 proc.