Zysk operacyjny wyniósł 0,32 mln zł wobec 7,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 119,78 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 150,53 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 28,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 25,79 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 584,26 mln zł w porównaniu z 588,10 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2014 r. wyniósł 30,93 mln zł wobec 34,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy w Polsce producent i sprzedawca naczep i przyczep, a także zabudów na samochody ciężarowe. Jest to również jeden z dziesięciu wiodących producentów w Europie.