Gino Rossi

Gino Rossi odnotował 2,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2014 r. wobec 1,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Gino Rossi chce zwiększyć swoją sieć do 100 sklepów Gino Rossi oraz do 66 salonów sprzedaży Simple CP w Polsce i za granicą w tym roku, poinformowała spółka.>>>>  

Gino Rossi chce w 2015 roku zwiększyć sprzedaż w internetowym kanale dystrybucji o 40-50% r/r, poinformowała spółka. >>>> 

mBank 

mBank odnotował 1286,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 1206,38 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Zarząd mBanku przedłoży akcjonariuszom wniosek o wypłatę dywidendy z zysku banku za 2014 rok, z zastrzeżeniem łącznego spełnienia się następujących warunków: w zaudytowanych sprawozdaniach finansowych mBanku za I półrocze 2015 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) będzie co najmniej na poziomie 15,5%, a wynik netto mBanku wyniesie co najmniej 250 mln zł, podał bank. Na dywidendę zostanie przekazana kwota 717,57 mln zł, tj. 17 zł na jedną akcję. Walne zgromadzenie zaplanowane jest na 30 marca. >>>>   

ATM Grupa

ATM Grupa odnotowała 6,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 0,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Famur

Famur odnotował 29,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 62,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Comarch

Comarch odnotował 38,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 22,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Erbud

Erbud odnotował 12,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 7,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Erbud rozpoczęła 2015 rok z portfelem zleceń o wartości ok. 1,55 mld zł, a na ten rok zaplanowała realizację kontraktów o wartości 1,35 mld zł wobec 1,2 mld zł rok wcześniej, poinformowała spółka. Zarząd nie wyklucza kolejnych przejęć w bieżącym roku, jednak ich skala nie powinna mieć znaczącego wpływu na wydatki inwestycyjne. >>>>  

Grupa Azoty

Grupa Azoty, po rezygnacji ze wspólnego projektu petrochemicznego z Grupą Lotos, skupi się na rozwoju organicznym oraz zwiększeniu sprzedaży nawozów dzięki zacieśnieniu relacji z dystrybutorami oraz klientami, poinformował agencję ISBnews wiceprezes Grupy Azoty Puławy Zenon Pokojski. Według niego, spółka stale poszukuje nowych rynków zbytu, a najatrakcyjniejszym wydaje się Afryka. >>>>  

Emperia

Emperia Holding odnotowała 14,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 0,20 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wasko

Wasko odnotowało 5,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 2,30 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wielton

Wielton odnotował 9,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 5,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Petrolinvest 

Petrolinvest odnotował 147,24 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 160,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Inter Cars 

Inter Cars odnotował 35,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 36,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Seco/Warwick 

Seco/Warwick odnotowało 5,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 3,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CEZ 

CEZ odnotował 20,91 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 26,37 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CEZ prognozuje spadek zysku EBITDA do 70,0 mld CZK w tym roku, mimo że w ub.r. zysk w tym ujęciu był o 2 mld CZK wyższy od wstępnych prognoz spółki i wyniósł 72,5 mld CZK, wynika z komunikatu czeskiej firmy.>>>> 

PZ Cormay 

PZ Cormay odnotowało 8,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 0,80 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

DM IDMSA

DM IDMSA w upadłości układowej odnotował 11,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 72,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Konsorcjum Stali

Konsorcjum Stali odnotowało 8,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 2,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Groclin  

Groclin odnotował 4,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 18,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Altus TFI, Copernicus Capital TFI

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych przejęło zarządzanie Ultimo Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym od Copernicus Capital TFI, poinformowała spółka. „(…) informujemy, iż ziściły się przesłanki wskazane w umowie z dnia 4 grudnia 2014 r. zawartej pomiędzy Towarzystwem a Copernicus Capital TFI SA, której przedmiotem było przejęcie przez Towarzystwo zarządzania funduszem ULTIMO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty" – czytamy w komunikacie. Tym samym wobec wypełnienia przesłanek wskazanych w ww. umowie z dniem 1 marca 2015 r. Towarzystwo przejęło zarządzanie Ultimo NS FIZ i stało się organem Funduszu, podano także. Warunkiem dojścia do skutku umowy było uzyskanie przez Altus TFI informacji o braku zastrzeżeń prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu do przejęcia zarządzania funduszem oraz spełnienie innych warunków określonych w umowie.

ING BSK

ING BSK odnotował 1,04 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 961,6 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydują o wypłacie dywidendy wysokości 520,4 mln zł tj. 4,00 zł na akcję, z zysku netto za 2014 r, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 31 marca. >>>>  

Asseco Poland

Asseco Poland podpisało z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) umowę na utrzymanie infrastruktury IT, poinformowała spółka. Wartość kontraktu to prawie 26 mln zł brutto. >>>>  

Próchnik 

Próchnik zanotował sprzedaż detaliczną w sklepach stacjonarnych na poziomie 3.177.722 zł w lutym 2015 roku, co oznacza wzrost o 39% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku, poinformowała spółka. >>>>   

Qumak

Qumak ma łączny portfel zamówień na poziomie 486 mln zł z "dużym potencjałem wzrostu" w najbliższych miesiącach, poinformował prezes Paweł Jaguś. >>>>   

Qumak planuje w ciągu miesiąca złożenie pozwu do sądu o 65 mln zł od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) za odstąpienie od umowy na platformę e-Dolny Śląsk, poinformował prezes Paweł Jaguś. >>>>  

SMT 

SMT odnotowało 5,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 8,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

BNP Paribas Bank Polska 

W trakcie negocjacji prowadzonych z zakładowymi organizacjami związkowymi dotyczących planowanej redukcji zatrudnienia w związku z połączeniem BNP Paribas Bank Polska z Bankiem Gospodarki Żywnościowej, trwających od 10 lutego 2015 roku, jak dotąd nie zostało osiągnięte porozumienie. Pracownicy wszczęli spór zbiorowy, poinformował bank w komunikacie. >>>>  

Impexmetal

Impexmetal podpisał umowę z Trafigura PTE, Ltd. na dostawę aluminium pierwotnego w postaci gąsek dla potrzeb zakładu Aluminium Konin. Szacunkowa wartość umowy wynosi około 233,1 mln zł, podała spółka. "Szacunkowa wartość umowy wynosi około 233,1 mln zł i została ustalona w oparciu o aktualne notowania aluminium na LME oraz aktualne kursy walut. Okres obowiązywania umowy 2015 -2016 rok" - czytamy w komunikacie. Impexmetal podał, że łączna wartość umów zawartych z Trafigura PTE, Ltd. w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi około 298 mln zł. Umową o największej wartości jest powyższa, zawarta 2 marca.

Tauron

Na terenie budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III rozpoczęto prace związane z wykopami pod fundamenty budynku głównego kotłowni i maszynowni oraz pod fundamenty chłodni kominowej, poinformował Tauron Polska Energia. >>>>   

Admiral Boats

Oferta publiczna do 6 tys. obligacji serii J spółki Admiral Boats o łącznej wartości do 6 mln zł rozpoczęła się dzisiaj. Firma chce zasilić kapitał obrotowy, gdyż - jak stwierdził w rozmowie z ISBnews prezes Andrzej Bartoszewicz - portfel zamówień na tegoroczny sezon jest zdecydowanie wyższy w porównaniu z ubiegłym rokiem. >>>>  

Dom Development

Dom Development zdecydował o zainicjowaniu procedury połączenia ze spółką Divina, które ma na celu realizację inwestycji deweloperskiej na nieruchomości gruntowej w Warszawie o potencjale do realizacji przedsięwzięcia z ok. 750 mieszkaniami, wynika z komunikatu Dom Development. >>>> 

Grupa Midas

Aero2 i Mobyland, z grupy Midas zawarły ze Sferią umowy dostawy infrastruktury i hurtowego dostępu do sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb świadczenia przez Sferię usług opartych o pasmo 800 MHz w technologii LTE, podał Midas. „W ramach umowy dostawy, Aero2 udostępni Sferii sieć telekomunikacyjną dla potrzeb świadczenia przez Sferię usług opartych o pasmo 800 MHz w technologii LTE. Umowa została zawarta na okres nie krótszy niż sześciu miesięcy. W przypadku braku przedłużenia współpracy Sferia będzie zobowiązana do odkupienia urządzeń i zwrotu nakładów Aero2 poniesionych na budowę sieci telekomunikacyjnej w paśmie 800 MHz" – czytamy w komunikacie. W ramach umowy hurtowej Mobyland będzie uprawniony do nabycia na rzecz własną lub swoich klientów usług telekomunikacyjnych wytworzonych przez Sferia w technologii LTE w paśmie 800 MHz.

Westa Isic

Westa Isic nie osiągnęła porozumienia dotyczącego restrukturyzacji zobowiązań z ukraińskimi bankami, podała spółka. "W obliczu gospodarczego i politycznego kryzysu na Ukrainie spółka nie jest w stanie obsługiwać obecny poziom długu co może prowadzić do:
-zatrzymania produkcji i sprzedaży przez wszystkie ukraińskie spółki zależne'
-utraty kontroli nad aktywami produkcyjnymi i majątkiem, który stanowił zabezpieczenie dla kredytodawców,
-kontynuacji procedur upadłościowych spółek zależnych WESTA-DNEPR PJSC, WESTA INDUSTRIAL LLC and INDUSTRIAL ENERGY SYSTEMS LLC, co może prowadzić do ich likwidacji" – czytamy w komunikacie.