Zysk operacyjny wyniósł 3,28 mln zł wobec 9,02 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,84 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 118,56 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 0,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 436,31 mln zł w porównaniu z 487,97 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2014 r. wyniósł 7,37 mln zł wobec 14,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Grupa posiada firmy produkcyjne na 4 kontynentach (Polska, USA, Chiny, Brazylia i Indie) i 2 spółki serwisowo-sprzedażowe (Niemcy i Rosja). Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.