Strata operacyjna wyniosła 0,68 mln zł wobec 71,82 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,61 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec minus 19,91 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2014 r. spółka miała 93,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 73,08 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1,59 mln zł w porównaniu z 25,93 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-IV kw. 2014 r. wyniosła 98,73 mln zł wobec 77,85 mln zł straty rok wcześniej.

DM IDMSA funkcjonuje na rynku od 1993 roku. W 2005 r. DM IDMSA, jako pierwsze w Polsce biuro maklerskie, przeprowadził własną ofertę publiczną akcji o wartości 18 mln zł i zadebiutował na warszawskiej giełdzie. Pod koniec lipca ub.r. sąd postanowił o ogłoszeniu upadłości IDMSA z możliwością zawarcia układu. Z dniem 1 lipca 2014 r. zarząd GPW postanowił wykluczyć DM IDM, jako członka giełdy, z działalności na giełdzie oraz w alternatywnym systemie obrotu. Na początku czerwca 2014 r. KNF cofnęła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez DM IDMSA.