Zysk operacyjny wyniósł 12,03 mln zł wobec 4,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 273,12 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 269,96 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2014 r. spółka miała 20,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,20 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1095,68 mln zł w porównaniu z 1011,41 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2014 r. wyniósł 21,28 mln zł wobec 6,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.