Strata operacyjna wyniosła 2,50 mln zł wobec 27,12 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 105,58 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 96,28 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2014 r. spółka miała 8,52 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 442,57 mln zł w porównaniu z 285,40 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2014 r. wyniósł 0,25 mln zł wobec 8,73 mln zł straty rok wcześniej.

Działalność Groclin Group skoncentrowana jest w trzech kluczowych obszarach. Pierwszy z nich to rozwiązania elektryczne, głównie produkcja wiązek elektrycznych do samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych i autobusów. Drugi to siedzenia samochodowe oraz ich poszycia. Trzeci to rozwiązania elektryczne, w tym szafy sterownicze dla kolei.