We wcześniejszym raporcie kwartalnym bank podał, że jego zysk netto w okresie I-IV kw. 2014 r. wyniósł 1040,70 mln zł w porównaniu z 961,50 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2,33 mld zł wobec 2,04 mld zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1,06 mld zł wobec 1,02 mld zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 99,86 mld zł na koniec 2014 r. wobec  mld na koniec 2013 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 1,07 mld zł wobec 920 mln zł zysku rok wcześniej.