"2015 napawa optymizmem. Mamy wysoki portfel zamówień z dużym potencjałem wzrostu już w najbliższych miesiącach. Widzimy też realne perspektywy poprawy realizowanych marż, szczególnie poprzez eksplorację nisz rynkowych" - powiedział Jaguś podczas spotkania z dziennikarzami.

Łączny backlog wynosi 486 mln zł, z czego 40 mln zł na 2016. Spółka zwraca uwagę na chwilowy przestój w przetargach publicznych, co jest związane z oczekiwaniem na rozdanie środków UE z puli do 2020 r. Tu jednak, po doświadczeniach z e-DŚ, prezes Qumaka zapowiada bardzo ostrożne szacowanie ryzyk przy pozyskiwaniu takich umów.

Całkowita wartość złożonych ofert na 2015 rok wynosi 300 mln zł na rynku publicznym wobec 232 mln zł rok wcześniej. Spółka szacuje 46-proc.  skuteczność pozyskiwania zleceń w tym segmencie. Na rynku komercyjnym wartość złożonych ofert wynosi 773 mln zł wobec 343 mln zł rok wcześniej, z szacowaną 29-proc. skutecznością pozyskiwania zleceń.

"Rośniemy w segmencie Infrastruktury lotniczej, gdzie na systemy bezpieczeństwa, czy radary pogodowe będą wydawane istotne pieniądze. Jest to kluczowy obszar w tegorocznym backlogu. Technologie budynkowe to np. znaczące projekty w szpitalach, w segmencie data center realizujemy dobrze budowę centrum dla PKO BP. W segmencie zarządzania i serwisu systemów komputerowych realizujemy współpracę z Orange na system wsparcia dla tego operatora" - wymienił prezes Qumaka.

W okresie I-IV kw. 2014 r. spółka miała 1,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 577,5 mln zł w porównaniu z 540,08 mln zł rok wcześniej.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.